ACTUEEL

Opleiding kwaliteitsverpleegkundige van start

Per 1 april start een opleidingsprogramma voor kwaliteitsverpleegkundigen. De opleiding is een initiatief van adviesbureau Grow/Work.

Ondersteunen

Kwaliteitsverpleegkundigen ondersteunen en coachen medewerkers op de werkvloer. Vanwege de toename van het aantal organisatorische taken staat het management steeds meer op afstand van het zorgproces. Het opleidingsniveau op de werkvloer is bovendien lager geworden, terwijl het presteren op zorginhoudelijke indicatoren steeds belangrijker wordt. Om zicht en grip te krijgen op de kwaliteit van het primair proces, kiezen steeds meer organisaties voor de inzet van kwaliteitsverpleegkundigen. 

Aantrekkelijker

Op 1 april start een eerste groep van tien tot vijftien toekomstige kwaliteitsverpleegkundigen met een leerwerktraject dat negen maanden gaat duren. Het gaat met name om de ouderenzorg. Grow/Work-directeur René Noordhof: “Op deze manier hopen we de ouderenzorg aantrekkelijker te maken bij jonge verpleegkundigen. We bieden ze een extra mogelijheid naast een puur uitvoerende en een leidinggevende baan. ”

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Tan

8 februari 2013

Toch wel een ironisch gegeven dat de verpleegkundige steeds minder integraal verantwoordelijk kan zijn voor haar patiënten. Ik snap best dat we ‘wat’ moeten en dat ook dit initiatief bij kan dragen aan kwaliteitsverbetering. Maar op een boeing 747 met 500 passagiers aan boord, zit ook niet een aparte kwaliteitsfunctionaris. De integrale verantwoordelijkheid ligt bij de gezagvoerder.

Mijn opvatting is, dat kwaliteitszorg integraal deel uit dient te maken van het professioneel handelen. Daarvoor moeten we aan de basis beginnen: in de opleiding, of deze nu mbo, hbo of academisch is. Denken in termen van kwaliteit dient net zo vanzelfsprekend te zijn als dat je weet hoe het hart werkt. En dan is het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat je daarin getoetst wordt, zowel in theorie als praktijk. Dus niet een aparte ‘module’ kwaliteitszorg, maar integraal opnemen in het curriculum, in alle vakken!

Ja, en natuurlijk moet er dan ook wat in de praktijk veranderen. Misschien moeten we eerder een ‘zorgadministrateur’ opleiden die op afdelingsniveau toe kan zien op control, planning en beheer...

Wat betreft scholing aan de basis moeten we met z’n allen ook maar een beetje strenger worden.
Als verantwoordelijke vakdepartementen zouden ook VWS en OCW hier gezamenlijk en resultaatgericht op moeten sturen. Dat kan bijvoorbeeld door aan onderwijsinstellingen op te leggen dat zij daar in hun curriculum aantoonbaar in investeren. Borging kan o.a. door hierop toe te zien bij visitatie en accreditatie van bestaande en nieuwe opleidingen.

noordhof

8 februari 2013

Beste Olaf, ik deel je mening. Kwaliteit van zorg ontstaat in de interactie tussen client en zorgverlener. Dus kwaliteit van zorg onstaat primair door de kennis en kunde van de zorgverlener zelf en veel minder door de kaders en regelgeving vanuit de organisatie. Het ontbreekt bij deze zorgverlener zelden aan goede wil. Vanuit de beste intenties is het zorgproces 'dichtgesmeerd' met regels over verantwoording, bekostiging, etc. Het is de taak aan het management op de medewerkers te ontzorgen, zodat zij zich kunnen concentreren op het zorgvak. Hierin 'verdienen' zij professionele autonomie.

Van de Pol

11 februari 2013

Beste Renee en Olaf, graag neem ik ook even van de gelegenheid gebruik om te reageren.
Het doet me deugd om te zien dat het zorgvak, boven wet en regelgeving, als betere oplossing wordt gezien.
Inmiddels weten we inderdaad dat het 'dichtsmeren' met regels, bekostigingsystemen, protocollen, ect. niet direct het gewenste resultaat oplevert. Ook weten we dat uit historisch-perspectief het zorgvak niet direct leidt tot een prachtige praktijk. Er zijn immers de nodige zorgbedrijven financieel uit de pas gaan lopen als de inhoud volledig leidend werd gemaakt. Het is wat mij betreft dan ook de uitdaging om met de kennis van nu de zorg gaan besturen.
Zelf ben ik daarbij van mening dat de oplossing in de verbinding ligt tussen leiderschap en inhoud. Daar zie ik in de zorg een groot tekort in. Het idee om kwaliteitsverpleegkundige op te leiden is wat mij betreft een mooie poging om hier een aanzet toe te geven. De volgende stap is wat mij betreft hoe we deze inhoudsrol breed erkend kunnen krijgen. Alleen als er een breed draagvlak in de maatschappij gecreëerd kan worden, zal deze oplossing mogelijk bij gaan dragen in een echte oplossing. Ik zou er dan ook voor willen pleiten om hier vanaf nu veel energie in te gaan zetten. Politiek, bestuurder en management zullen goed meegenomen moeten worden in de verdere uitwerking van deze nieuwe rol.

Top