ACTUEEL

SGP en CU willen vrije artsenkeus borgen

Patiënten moeten zelf een zorgverlener kunnen blijven kiezen, vinden de SGP en de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ze hebben daarom woensdag een amendement op de Zorgverzekeringswet ingediend.

Van de SGP en de CU mag de door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding straks “niet dermate gering zijn dat deze voor de verzekerde een feitelijke hinderpaal op zou leveren om af te wijken van de door de zorgverzekeraar gecontracteerde of in dienst zijnde zorgaanbieder”.

In 2012 stelde minister Edith Schippers (VVD) van VWS  voor om artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet te verwijderen. Verzekeraars moeten nu nog driekwart van de kosten vergoeden die zijn gemaakt bij een niet-aangesloten dienstverlener, maar dit hoeft dan straks niet meer. De twee christelijke fracties willen voorkomen dat verzekeraars straks niet of nauwelijks meer zorg vergoeden die is verleend door een aanbieder met wie ze geen afspraken hebben.

Keuzevrijheid

SGP-Kamerlid Kees van der Staaij: “Het is niet acceptabel dat patiënten geen zorg meer kunnen ontvangen van een zorgverlener met wie hij of zij al jarenlang een langdurige behandel- en vertrouwensrelatie heeft opgebouwd.” Arie Slob (CU) vindt “het belangrijk dat een patiënt niet alleen kan kiezen voor een zorgverzekering, maar ook voor een zorgverlener.” Keuzevrijheid is ook een belangrijke prikkel voor zorgaanbieders om goede zorg te leveren, weten beide partijen verder.

Hinderpaal

De Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) sloeg vorige week ook al alarm. “ Als het restitutietarief mag worden teruggebracht naar 0 procent, wordt er een hinderpaal opgeworpen om zorg af te nemen bij deze betreffende aanbieder”, aldus de NVVP. De vereniging is bang dat vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, die geen afspraken met zorgverzekeraars hebben, daardoor hun praktijkdeuren moeten sluiten.

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer heeft op 14 februari een schriftelijke overleg plaatsgevonden waarin ook artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet aan de orde kwam. Uit het verslag blijkt dat de meeste partijen kritische vragen hebben aan minister Schippers van VWS over het voornemen  dat verzekeraars straks alleen gecontracteerde zorg hoeven te vergoeden.

De PvdA stelt dat haar leden dachten dat het bij invoering van het stelsel de bedoeling was dat verzekerden zelf voor hun zorgaanbieder zouden kunnen kiezen en dat dit mede een prikkel zou vormen voor verzekeraars om scherp in te kopen. Zij vragen een reactie van de minister. Ook maakt de PvdA zich zorgen over de keuzevrijheid van patiënten op het moment van onderbrengen van de restitutiepolis in de aanvullende verzekering.

De SP zegt te schrikken van het feit dat de minister ervoor kiest de naturazorgverzekeraar vrij te laten in de keuze of, en zo ja hoeveel vergoeding deze verzekeraar biedt in het geval een patiënt kiest voor een niet gecontracteerde zorgaanbieder. De SP vindt dat dit de toegang tot de zorg ernstig inperkt en de macht van de zorgverzekeraar vergroot. Hier is de SP op tegen. De SP wil van de minister weten hoe zij dit rijmt “met de door haar altijd geroemde keuzevrijheid van de patiënt”. Daarnaast wil de SP weten waarom de minister de restitutiepolis wil afschaffen. Dit strookt volgens de partij ook niet met de keuzevrijheid die de minister propageert.

De PVV is het ook oneens met de voorgestelde wijziging. Het recht van de burger om zijn eigen arts te kiezen komt hiermee in het geding, aldus de partij. “In plaats van de mondige burger centraal te stellen, zet de minister met deze wetswijziging de burger in de ijskast.” Volgens de PVV hebben zorgverzekeraars genoeg andere middelen ter beschikking staan om hun verzekerden naar een gecontracteerde zorgaanbieder te sturen.

Het CDA is “niet te spreken” over het voorstel. “Met de voorgestelde wijziging kan de verzekeraar er zelfs voor kiezen om in het geheel geen vergoeding meer te geven als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat. De leden van de CDA-fractie vragen hoe dit zich verhoudt tot de vrije artsenkeuze. “Het verbod op verticale integratie is bedoeld om de patiënt zijn keuzevrijheid te waarborgen. Maar deze wijziging leidt feitelijk tot een inperking van de keuzevrijheid van patiënten.” Zij vragen de minister om een reactie op deze stelling.De leden van de D66-fractie benadrukken dat zij veel waarde hechten aan de keuzevrijheid van de patiënt voor arts en verzekeraar. Het schrappen van de restitutiepolis in de basisverzekering beperkt echter de vrije artsenkeuze, beperkt de differentiatie van zorgverzekeraars, en kan het vertrouwen van patiënten in verzekeraars schaden. Bovendien is er het risico dat de betrokkenheid van patiënten bij de zorg wordt ondermijnd, wat een opdrijvende werking voor de zorgkosten kan betekenen. De hier aan het woord zijnde leden achten dit alles uiterst onwenselijk. Deze leden vragen zich dan ook in ernstige mate af of het schrappen van de restitutiepolis een verstandige maatregel is.

De VVD is de enige fractie die zich in de wijziging kan vinden. Anne Mulder zegt dat de VVD hier anderhalf jaar geleden zelf om gevraagd heeft. De partij heeft hier donderdag schriftelijk weinig over gezegd. Volgens Mulder hebben patiënten straks nog steeds een vrije artsenkeus, omdat er een groot aanbod van zorgverzekeraars bestaat. Zij kunnen dan de zorgverzekeraar kiezen die de door hen gewenste zorgverlener vergoed. De maatregel is volgens Mulder nodig om de kosten te drukken. “Nu moeten verzekeraars zaken doen met te dure ziekenhuizen. Wil je de kosten beheersen, dan moet je dit aanpassen. Nu kan een ziekenhuis elke prijs vragen, want ze krijgen het toch wel vergoed.” Volgens hem bestaan er te grote prijsverschillen terwijl dezelfde kwaliteit geboden wordt.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Alberts

21 februari 2013

Als de VVD de enige is die zich hierin kan vinden lijkt het me duidelijk: van tafel dit onzalig plan.

cora postema

21 februari 2013

Wel apart dat een partij met het woord 'Vrijheid' in de naam, burgers een heel basale keuzevrijheid wil ontnemen.

Top