ACTUEEL

Melding misbruik leidt zelden tot tuchtmaatregel

Melding misbruik leidt zelden tot tuchtmaatregel

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is sinds 2007 vierenveertig tuchtzaken begonnen tegen zorgverleners in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit betekent dat slechts één op de tien meldingen uitmondt in een tuchtzaak.

Eén en ander blijkt uit een schriftelijk verslag over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners dat minister Schippers (VWS) de Tweede Kamer heeft toegestuurd. Van de betrokken zorgverleners zijn er tien door de tuchtrechter uit het BIG-register geschrapt. De IGZ legde daarnaast tien schorsingen op, waarvan negen voorwaardelijk. Ook deelde de inspectie zes berispingen en vijf waarschuwingen uit. Acht zaken lopen nog.

Behandeling

In oktober meldde Schippers de Kamer al dat de inspectie over de periode van 2007 tot en met 2012 in totaal 412 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gekregen. Hiervan heeft de IGZ er uiteindelijk 367 in behandeling genomen. De inspectie verwees 1 procent van de meldingen door naar de klachtencommissie van de betreffende instelling. De IGZ kon deze meldingen niet in behandeling nemen omdat de melder anoniem wilde blijven en ook de naam van de betrokken hulpverlener niet wilde geven.

BIG-geregistreerd

Van de ruim vierhonderd meldingen heeft bijna de helft (194) betrekking op BIG-geregistreerde zorgverleners. De overige 218 meldingen betreffen zorgverleners die niet bij het beroepregister voor de gezondheidszorg staan ingeschreven. Zoals de minister in oktober al aangaf is er bij minder dan een  kwart van de meldingen (81) sprake van geslachtsgemeenschap tussen zorgverlener en cliënt. De grootste categorie gaat met 119 meldingen over onvrijwillig intiem fysiek contact.   

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top