ACTUEEL

Van Rijn: 'Innovatie moet geldbesparing opleveren'

Van Rijn: 'Innovatie moet geldbesparing opleveren'

"Health Valley heeft zich de afgelopen tien jaar sterk bewezen. Denk de komende periode na over de manier waarop technologische ontwikkeling toegepast kan worden in de zorg." Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op het Health Valley Event 13 maart 2013 in Nijmegen.

Staatssecretaris Van Rijn stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer waarin hij het belang van een innovatieagenda voor de zorg benadrukt.

Vergrijzing

Vooral in de langdurige zorg wordt innovatie een belangrijk middel om de vergrijzing aan te kunnen. Tegelijkertijd is de voortschrijdende techniek een oorzaak van de kostenstijgingen in de zorg.

Volgens Van Rijn moet technologie ook bijdragen aan kostenbeheersing in de zorg. Want het lukt nog te weinig om met innovaties tot lagere kosten en een hoge kwaliteit te komen. Een van de manieren om dat te bereiken is door cliënten en zorgverleners heel intensief bij de implementatie van technische zorginnovatie te betrekken.

Speerpunten

Speerpunten in de innovatieagenda zijn: langer zelfstandig thuis wonen, minder versnippering van innovaties, professionals meer in staat stellen vanuit hun eigen professionaliteit te kunnen werken en werkgelegenheid in de zorg veiligstellen.

Volgens de staatssecretaris trekt het kabinet extra geld uit voor de topsector Life Sciences en Health. Dat moet de concurrentiepositie van het bedrijfsleven versterken, gericht op thuiszorgtechnologie, arbeidsbesparende technologie en precisiegeneeskunde.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 maart 2013

Zonder afstemming en verdeling van zorg en innovatie zullen kosten blijven toenemen. Wie pakt dit op?

Anoniem

14 maart 2013

@anoniem: kijk eens naar projecten als eGrace

Lieke van Kerkhoven

14 maart 2013

@ anoniem #1, niet als innovatie gericht is op kostenbesparing en oude praktijk vervangt voor een nieuwe werkwijze. Zoals bijvoorbeeld de medische marktplaats die FLOOW2 opricht zodat gebruik van bestaande capaciteit geoptimaliseerd kan worden, wat leidt tot omzet verhoging en kosten besparing.

Jaspers

15 maart 2013

helemaal eens met de oproep van VanRijn: "technologie moet ook bijdragen aan kostenbeheersing in de zorg. Want het lukt nog te weinig om met innovaties tot lagere kosten en een hoge kwaliteit te komen."

Maar dat volgens van Rijn het kabinet hiervoor extra geld uittrekt via de topsector Life Sciences en Health is niet waar.
Dit "extra geld" is veel te weinig en wordt zeker niet aangewend voor arbeidsbesparende hulpmiddelen, maar vooral voor Biotech.

Sjors van Leeuwen

18 maart 2013

Een van de manieren om met meer succes te innoveren is door cliënten en zorgverleners heel intensief bij de implementatie van technische zorginnovatie te betrekken, aldus van staatssecretaris Martin van Rijn.

Mijn advies zou zijn om deze groepen niet alleen bij de implementatie te betrekken, maar veel eerder in het innovatieproces. Vanaf de start, bij het bedenken van ideeen, oplossingen en product- en dienstverleningsconcepten.

M.a.w klantgedreven innoveren. Voor wie daarover meer wilt weten kan ik het boek 'Klant in de driver's seat' aanraden. Succesvol innoveren met co-creatie, crowdsouring en communities.

Top