ACTUEEL

Longziekten veroorzaken kwart jaarlijkse sterfte

Een kwart van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland, oftewel 34 duizend sterfgevallen, kan worden toegeschreven aan longziekten. Dit constateert de Long Alliantie Nederland (LAN) in het boek "Longziekten feiten en cijfers 2013".

De LAN becijfert dat een miljoen Nederlanders een longziekte heeft. De jaarlijkse zorgkosten bedragen 2,6 miljard euro en de arbeidsverzuimkosten 1 miljard euro. "Bij ongewijzigd beleid nemen het aantal mensen met een longziekte, sterfte, zorgkosten en verzuimkosten nog verder toe”, waarschuwt voorzitter Guusje ter Horst van de LAN.

Actieplan

Om het aantal mensen met een longziekte terug te dringen heeft de LAN een Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten opgesteld. Dit moet zorgen voor betere preventie en zorg voor longpatiënten, meer doelmatigheid en meer arbeidsparticipatie van longpatiënten zodat de longzorg betaalbaar blijft.

Doelen

In concreto beoogt de LAN met het programma het aantal ziekenhuisdagen door astma en COPD met een kwart terug te dringen. De LAN wil het aantal verloren werkdagen met 15 procent terug dringen. Het rendement van inhalatiemedicatie moet juist met 20 procent omhoog. Bovendien wil de LAN dat een kwart minder kinderen onder de 18 jaar begint met roken. Dit alles moet leiden tot 10 procent minder doden door astma en COPD. Het actieprogramma zal direct worden gestart zodra voldoende financiële steun is gevonden. De LAN voert gesprekken met het ministerie van VWS, maar dat heeft nog geen geld beschikbaar gesteld.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

19 april 2013

Vreemde stellingname: " Bovendien wil de LAN dat een kwart minder kinderen onder de 18 jaar begint met roken".

Het streven moet zijn 100% niet roken. Dat een deel mede door hun ouders en omgeving hier niet gevoelig voor is blijft is een ander verhaal.

Pak verder ook maar eens de invloed van de tabakslobby op politici en ambtenaren aan.

Top