ACTUEEL

Ziekenhuizen claimen miljoenen compensatie

Ziekenhuizen claimen miljoenen compensatie

De overgang naar een nieuwe financiering in de curatieve zorg leidt mogelijk tot een miljoenenclaim van de ziekenhuizen. Op basis van een inventarisatie van 50 jaarverslagen schat het Financiëele Dagblad de claim op ten minste 300 miljoen euro.

Met een totaal van zo’n negentig ziekenhuizen kan de uiteindelijke claim bijna dubbel zo hoog uitvallen. AMC-topman Marcel Levi laat tegenover Business News Radio (BNR) in ieder geval weten dat het FD zijn ziekenhuis nog niet heeft meegerekend, terwijl het AMC enkele tientallen miljoenen euro’s wil verhalen.

Compensatie

De claims van de ziekenhuizen hangen samen met de overgang van DBC-financieringssystematiek naar DBC’s op Weg naar Transparantie (DOT) in 2012. Als gevolg van de introductie van nieuwe producten en prestaties dreigden ziekenhuizen bij gelijkblijvende productie minder of juist meer vergoed te krijgen dan onder het DBC-systeem. Om de financiële gevolgen van de introductie van DOT te dempen koppelde het kabinet hier een overgangsregeling aan. Op grond hiervan krijgen ziekenhuizen in 2012 nog 95 procent van het verschil tussen DBC- en DOT-budget gecompenseerd, en in 2013 nog 70 procent.

Geen verrassing

Volgens het FD doen ziekenhuizen nu en masse een beroep op de compensatieregeling. Met name de academische ziekenhuizen zeggen als gevolg van de introductie van DOT omzet mis te lopen. Dit komt niet als een verrassing. Al in 2011 constateerden accountantsbureau Deloitte, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en DBC Onderhoud dat de tien universitaire medische centra (UMC’s) tot een kwart van hun omzet dreigden te verliezen bij de invoering van DOT.

Oorzaak

“Er is een systeem geïntroduceerd dat nog niet af was”, reageert AMC-topman Levi op BNR. “Met name de academische ziekenhuizen die ingewikkelde dingen doen zagen zich geconfronteerd met een tariefstructuur die niet was aangepast op die ingewikkelde producten.” Overigens is het zeer de vraag of de NZa de claims van de ziekenhuizen zal honoreren. De marktmeester in de zorg merkte in 2011 op dat de oorzaak van de verwachte omzetdaling niet gezocht moet worden bij de invoering van DOT , maar bij de vervanging van budget- door prestatiebekostiging.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 juni 2013

Dat wordt nog een hele puzzel voor de NZa!

Schulte

3 juni 2013

Dat valt wel mee. Je hebt twee stappen nodig: een onderzoek naar de effecten van de "overgang van budget naar prestatiebekostiging" (zijn niet mijn termen), en vervolgens een compensatie van de overgang naar DOT op basis van een principe en een alternatieve dataset. Iets met trend en verhoudingen met behandelingen en enkele uitzonderingen. Vervolgens een zorgvuldig proces waarin de ziekenhuizen betrokken worden dat heel streng wordt doorlopen en in 2016 ontvangen de ziekenhuizen kun toelagen.

Het proces wordt pas lastig als de minister gaat praten over dingen als budgetneutraal of als de middelen zeer beperkt zullen zijn. Een "eerlijke" verdeling is niet mogelijk en dus heb je smeergeld nodig. Als dat op is dan worden de gesprekken met de ziekenhuizen stroef.

Renaud

4 juni 2013

Heeft iemand een lijst van die ziekenhuizen die niet op tijd hun jaarverslag gaan indienen en die uitstel hebben gevraagd. Dit zijn waarschijnlijk de nog interessantere verslagen

Pijpker

4 juni 2013

In bovenstaande wordt het transitietraject gekoppeld aan de invoering van de DOT. De genoemde miljoenclaim wordt ten onrechte aangeduid als het verschil tussen de DBC en de DOT.
Het gaat echter om de overgangsperiode van de invoering van de prestatiebekostiging (transitieperiode). Het genoemde bedrag is 5% (95% vangnet) van het verschil tussen het FB budget en de DOT-omzet. Wel kan de DOT-systematiek dit verschil vergroten.
Het is een beetje stemmingmakerij, want in de tijd van het FB budget (dus vóór 2012) was er ook altijd al een verschil tussen de daadwerkelijke declaratie en het FB-budget.

Anoniem

4 juni 2013

Eindelijk iemand die het snapt. Goede reactie van Pijpker en dat nog wel in Jip en Janneke taal. Alleen voor de politiek en journelastiek geen sexy uitleg. Zij willen, en hier heb je ook gelijk in, stemmingmakerij!

Anoniem

4 juni 2013

Klopt, dat werd weer verwerkt via de nacalculatie. Tel dat eens op?

Top