ACTUEEL

Behandeling depressie levert 436 miljoen op

Behandeling depressie levert 436 miljoen op

De behandeling van depressie levert de samenleving naar schatting 436 miljoen euro op door een hogere arbeidsproductiviteit van werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van GGZ Nederland naar de economische baten van geestelijke gezondheidszorg voor mensen met depressie.

Depressie heeft de hoogste ziektelast in Nederland (8,2 procent van het totaal) en is daarmee groter dan hart- en vaatziekten of kanker. Daarentegen zijn de kosten voor behandeling relatief gering. Voor de behandeling van deze volksziekte geeft Nederland ongeveer 1 procent van het beschikbare budget in de gezondheidszorg uit (966 miljoen op 93 miljard euro).

Depressie

Depressie is niet alleen een ernstige ziekte met grote consequenties voor patiënten en hun omgeving, deze ziekte kost werkgevers ook veel geld. Werknemers met een depressie hebben meer verzuimdagen en zijn minder productief. Als mensen met een depressie snel en goed worden behandeld, stijgt hun productiviteit ook sneller.

Baten

Vroegtijdige opsporing en behandeling van depressie bespaart de samenleving nog veel meer kosten, verwachten de onderzoekers. Andere baten niet namelijk niet onderzocht. Mensen met een depressie hebben bijvoorbeeld meer kans op hart-vaat-ziekten en is er vaker sprake van schooluitval bij jongeren met depressie.

Europa

Volgens onderzoek van de Europese commissie kan het goed inzetten van preventie en behandeling van depressie bij werkenden 130 miljard euro per jaar opleveren binnen Europa.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top