ACTUEEL

Aafje vraagt ontslag aan voor 350 medewerkers

Aafje vraagt ontslag aan voor 350 medewerkers

Thuiszorgaanbieder Aafje vraagt ontslag aan voor 350 vaste medewerkers die als thuishulp in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten) werkzaam zijn. Verder verlengt de organisatie de tijdelijke contracten van 200 werknemers niet.

De reden voor beëindiging van de contracten is dat de overeenkomst tussen de BAR-gemeenten en Aafje voor het verzorgen van met name huishoudelijke ondersteuning afloopt per 1 januari 2014. De medewerkers zijn donderdag geïnformeerd.

“Op dit moment zijn we nog in overleg over de invulling van de nieuwe overeenkomst”, laat Aafje in een persverklaring weten. Definitieve besluitvorming over eventuele verlenging vindt op zijn vroegst plaats na de raadsvergaderingen van de drie gemeenten in september en oktober. “Dit tijdstip van besluitvorming in combinatie met de verplichte wettelijke termijn voor het aanvragen van ontslagvergunningen maakt dat Aafje nu uit voorzorg deze aanvraag van ontslag voor haar medewerkers moet starten”, meldt Aafje verder. De thuiszorgorganisatie laat weten dat zij zich samen met de gemeenten inspannen om alsnog tot overeenstemming te komen, zodat de procedure kan worden ingetrokken.

Bezuinigingen

Organisatie van zorgondernemers ActiZ liet eerder al weten te vrezen voor massaontslagen in thuiszorg. Veel gemeenten worstelen volgens ActiZ met de rijksbezuinigingen op de thuiszorg en kunnen niet aangeven wat hun inkoopbeleid wordt voor de komende periode. Onzekerheid hierover leidt ertoe dat zorgorganisaties besluiten om personeel te ontslaan en verzorgingshuizen te sluiten. Dat stelde ActiZ in juni naar aanleiding van een impactanalyse.

Ontslagen thuiszorg

Stichting De Opbouw maakte medio juli bekend dat er de komende jaren 800 tot 1200 medewerkers moeten vertrekken. De Achterhoekse thuiszorgorganisatie Sensire kreeg eind juli van de uitkeringsinstantie UWV groen licht om 1100 thuishulpen te ontslaan. Verder staat Vivium volgens de SP op het punt bij het UWV ontslag aan te vragen voor 125 medewerkers indien zij weigeren een lager loon te accepteren.

Voorzitter van zorgvakbond Abvakabo FNV  Corrie van Brenk  hekelt het feit dat werkgevers “kiezen voor de makkelijkste weg met de bezuinigingen die de zorg boven het hoofd hangen”. Zij moeten zich volgens haar juist verzetten tegen deze bezuinigingen. Ze reageert hiermee op zorginstellingen die een voorschot nemen op overheidsbezuinigingen door in groten getale hun personeelsbestand in te krimpen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

4 augustus 2013

Als de inkoop van die zorg niet naar de gemeenten was overgeheveld maar gewoon bij de 32 regionale zorgkantoren was gelegd/gebleven was dit probleem niet ontstaan. En er zijn meer, m.i. zwaarwegende argumenten om zorg niet naar de gemeenten over te hevelen. Zie http://www.gezondezorg.org/all-in-zorgverzekering.

Kampen

5 augustus 2013

Geachte mevrouw Schippers,

De overheid rekent zich rijk met de overheveling van de thuiszorg naar de gemeente. Gevolg massaontslag in de thuiszorg. Veel ervaren en betrokken medewerkers worden aan de kant gezet. Kennis en ervaring van de thuiszorg medewerkers worden als oud vuil bij de deur gezet. Bij terugkeer van de medewerkers in de thuiszorg, worden de medewerkers "gedwongen" voor een loon te werken wat niet overeenkomt met de CAO.
De bezuiniging in de zorg is uitgevoerd.De uitgaven bij het UWV echter, stijgen door toename van mensen die werkeloos worden gemaakt door dit soort bezuinigingen.Jant

7 augustus 2013

Werk zal wel goedkoper moeten door gebruik te maken van wwb-ers, wayong, werkervaringplaatsen en stages. Bestaand personeel moet straks terugkeren met een werkervaringsplaats of als wwb-er. Goedkoper voor de gemeente.

Top