ACTUEEL

Tbc kost Europese Unie jaarlijks half miljard euro

De kosten van tuberculose (tbc) in de Europese Unie bedragen op jaarbasis 537 miljoen euro. Dat is de conclusie van een internationale wetenschappelijke studie, waarvan het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds medeauteur is.

De kosten van behandeling van ‘gewone’ tbc-patiënten in de achttien meer welvarende EU-lidstaten wordt geschat op ruim 7800 euro per ziektegeval. Nederland zit hier met ruim 8300 euro boven. De kosten van multiresistente en extensief- resistente tuberculose liggen veel hoger en worden geschat op respectievelijk  55.000 euro en 168.000 euro. Nederland zit daar met 45.000 euro en 148.000 euro onder. De indirecte kosten van tuberculose door productiviteitsverlies wordt geschat op ruim 2400 euro per patiënt.

Gezonde levensjaren

Als ook het verlies van gezonde levensjaren wordt vertaald in geld, bedragen de extra kosten van ziekte en verlies van levens een veelvoud van de hierboven genoemde directe en indirecte kosten. Naar schatting komen de kosten voor tuberculose in deze rekensom op 5,4 miljard euro uit voor de gehele EU.

Lager

KNCV Tuberculosefonds schatte eerder dit jaar de kosten van tuberculose en tbc-bestrijding in Nederland geschat op 33 miljoen euro. De Europese studie komt op een lager getal van 11 miljoen euro uit, maar volgens KNCV Tuberculosefonds is in de Europese studie niet gekeken naar de kosten van het actief opsporen van tbc-patiënten door contactonderzoek en het screenen van risicogroepen, vaccinatie van kinderen en surveillance. Die bedragen volgens de Nederlandse studie nog eens 20 miljoen euro.

Vaccin

Volgens de Europese onderzoekers onderstrepen de uitkomsten van de studie het belang van een vaccin. De kosten voor ontwikkeling van een vaccin zijn relatief laag in vergelijking met jaarlijkse kosten van tuberculose. Naar schatting is er met de ontwikkeling van nieuwe vaccins ongeveer 600 miljoen euro gemoeid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top