ACTUEEL

VWS beperkt fusiemogelijkheden

Ziekenhuizen die willen fuseren, moeten aan strengere regels gaan voldoen. In een zogeheten fusie-effectrapportage komt te staan wat de voordelen zijn van de fusie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal een fusietoets uitvoeren die is toegesneden op de zorg.

Verkeerd uitgepakte fusies

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) acht dit nodig, omdat een aantal fusies in de zorg heeft laten zien dat deze verkeerd kunnen uitpakken. Zo ging het zorgconcern Meavita na een fusie failliet, waardoor de thuiszorg voor veel cliënten er bij in dreigde te schieten. Ook fusieconcern Philadelphia kwam in de problemen.

Invloed van belanghebbenden

Cliëntenraden moeten instemmen met fusies, raden van toezicht krijgen goedkeuringsrecht. Bij de effectrapportage krijgen alle belanghebbenden iets te zeggen. Het gaat om ondernemingsraad, zorgkantoor en gemeenten.

Fusie verzekeraar en ziekenhuis mag

Klink blijft erbij dat een zorgverzekeraar en een ziekenhuis samen mogen gaan. De Tweede Kamer voelt daar niets voor omdat de keuzevrijheid van de patiënt in het geding zou komen. De minister voelt zich gesteund door een commissie die ook geen beren op de weg ziet. De fusie-effectrapportage en de fusietoets ziet hij als extra middelen om dit soort fusies in goede banen te kunnen leiden.

Fusies terugdraaien

Klink wil meer waarborgen voordat een fusie plaatsvindt omdat deze lastig zijn terug te draaien. Toch gaat hij uitzoeken of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorginstellingen die te groot zijn geworden kan verplichten tot schaalverkleining. Dat zou alleen in het uiterste geval kunnen, als de voortzetting van de zorg in het marktgebied van een zorgkolos in het geding dreigt te komen. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top