ACTUEEL

Raad van toezicht Emergis stelt onderzoek in

Raad van toezicht Emergis stelt onderzoek in

De raad van toezicht laat adviesbureau Berenschot onderzoek doen naar de verhoudingen tussen de verschillende gremia binnen Emergis. De ondernemingsraad zegde eerder deze maand het vertrouwen op in de raad van bestuur.

Kritiek OR op bestuur

De organisatie staat voor een aantal zeer fundamentele keuzes, stelt de OR. Deze keuzes dienen goed getoetst te worden, en daar zit volgens de OR het probleem: "De keuze van de leden van de raad van bestuur staat al vast aan het begin van elk traject. Vaak mist er een beargumenteerde afweging van alternatieven of is men in het voortraject niet transparant. Adviezen van middenkader en van de medezeggenschapsorganen lijken niet ter zake te doen. Er lijkt een vorm van leiderschap te ontstaan die het middenkader reduceert tot uitvoerders die niet of nauwelijks kritisch mogen zijn."

Gesprekken

De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben afgelopen week de kwestie besproken. De OR wil met de raad van toezicht in gesprek. De OR gaat niet in op het verzoek van de raad van bestuur om te praten.

Onderzoek

Berenschot start maandag 26 augustus met het onderzoek. Hiertoe is besloten “na overleg met de verschillende gremia binnen de organisatie en in overleg met de raad van bestuur”, staat op de website van Emergis te lezen. Berenschot  rondt het onderzoek af op 13 september 2013 en rapporteert de bevindingen aan de raad van toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top