ACTUEEL

Ziekenhuispsychiatrie loopt terug

Het aantal Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (Paaz) is in de periode 1998 tot 2006 met 56 procent afgenomen van 87 naar 38 afdelingen. “Zorgwekkend”, zegt ziekenhuispsychiater Albert Leentjens op de website Psy.nl. “De behoefte aan ziekenhuispsychiatrie neemt juist toe.”

vermindering capaciteit

Leentjens deed met ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) onderzoek naar de psychiatrische behandelcapaciteit van algemene- en academische ziekenhuizen. Hij concludeert dat in deze ziekenhuizen het aantal psychiatrische bedden met 42 procent is gedaald. Het aantal dagbehandelingplaatsen is met veertien procent gedaald.

Albert Leentjens

Zijn conclusies zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Leentjens is verbonden aan de afdeling Psychiatrie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum en is voorzitter van de Afdeling Consultieve- en Ziekenhuispsychiatrie van de NVvP.

Fusies als oorzaak

Volgens Leentjens verdwijnen de Paaz’en, omdat er veel fusies zijn geweest waarbij de Paaz’en werden overgeplaatst naar ggz-instellingen. Sinds 2000 zijn de Paaz’en bij nieuwbouw van regionale ggz-instellingen verplicht om met hen te fuseren. Men wilde alle psychiatrische voorzieningen onder één dak hebben; dat was overzichtelijker en paste beter bij het idee van de vermaatschappelijking van de psychiatrie. “Dat daarmee de Paaz’en dreigden te verdwijnen is in 2004 erkend als ongewenst neveneffect door toenmalig minister Hoogervorst, maar die ontwikkeling gaat nog gewoon door.’

Behoefte aan Paaz'en groeit door vergrijzing

Leentjens noemt de afname van de psychiatrische behandelcapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen zorgwekkend. Hij verwacht dat de behoefte aan Paaz’en zal toenemen, omdat het aantal patiënten met chronische aandoeningen en meervoudige aandoeningen toeneemt vanwege de vergrijzing.

Behandelcapaciteit van Paaz’en herstellen

Een paar Paaz’en zijn verhuisd naar ggz-instellingen waar het somatische afdelingen zijn geworden. Dat is toch volgens Leentjens toch anders “want je hebt niet dezelfde diagnostische faciliteiten en de laagdrempelige toegang tot alle medisch specialisten.” In het ziekenhuis is er meer aandacht voor somatische diagnostiek bij psychiatrische patiënten en ligt de focus op medicamenteuze behandeling en de begeleiding daarvan. Een ggz-instelling is volgens Leentjes vaak minder gespitst op onderzoek naar de samenhang van psychiatrische klachten met somatische aandoeningen van patiënten. Het zou volgens hem goed zijn om de behandelcapaciteit van de Paaz’en te herstellen.
Lees meer op Psy.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top