ACTUEEL

Brandbrief om persoonlijke verzorging

De wethouders in de regio Gooi en Vechtstreek willen niet dat de persoonlijke verzorging voor rekening van de zorgverzekeraars komt. Gemeenten willen dit zelf regelen, omdat het goedkoper is en de zorg dan niet versnippert. Dat schrijven ze zaterdag in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet maakte vorige week bekend te overwegen om verzorging zoals het aantrekken van steunkousen over te hevelen naar zorgverzekeraars. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) wilde echter eerst dat gemeenten deze taak op zich zouden nemen en dat verpleging zou worden ondergebracht bij zorgverzekeraars. Sinds kort pleiten brancheorganisaties en verzekeraars ervoor om verpleging en verzorging te combineren.

Onlogisch

Gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek zijn hier geen voorstander van, omdat slechts 15 procent van de huidige cliënten in deze regio zowel verzorging als verpleging krijgt. Het combineren van beide vinden de wethouders daarom onlogisch en onnodig duur, omdat verpleegkundigen meer kosten dan verzorgenden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Oosterhof

22 september 2013

De geïnterviewde wethouders vertellen maar het halve verhaal. Ze weten (ook) niet of ze de verzorging kunnen (blijven) bekostigen, net als momenteel speelt bij de huishoudelijke zorg. Daarnaast is onduidelijk wie de sterk wisselende groep van 40.000 zorgvragers in de regio Gooi en Vechtstreek, die verpleging en verzorging krijgen, moet gaan verzorgen en wie hiervoor betaalt. Het komt alleen maar goed als àlle zorgverlening uit één bron gefinancierd wordt en het indiceren stopt, net zoals er bij de huisarts niet geïndiceerd wordt.

Sonneveldt

23 september 2013

@Oosterhof. Bij deze bestuurders gaat het helemaal niet om het leveren van kwalitatieve zorg, maar slechts om extra budget, omdat zij denken dat een groter budget dun uitsmeren - want flink gekort wordt er in 2015 bij de overheveling toch - nog iets meer dun uitgesmeerde zorg kan opleveren dan alleen bij het over te hevelen budget dat nu overblijft. Blijkbaar beginnen deze wethouders zich te realiseren in welk financieel pak ze door VNG en VWS worden genaaid.
De vergelijking met de huisarts gaat gelukkig geheel mank. Gelukkig bepaalt niet de wethouder hoeveel geld een huisarts krijgt en wat voor zorg hij of zij daarvoor mag leveren, Dat wordt nl. de situatie bij alle overgehevelde extramurale AWBZ-zorg.
Het is goed dat de persoonlijke verzorging niet op de zelfde manier slachtoffer wordt van aanbesteding, prijsdumping en gebrek aan kwalititeit zoals dat bij de huishoudelijke zorg het geval is.
De decentralisatie mag dan voor het Rijk een mooie manier zijn om snel veel te bezuinigen, de zorgvrager betaalt de rekening en de gemeente rekent zich rijk vanwege de nieuwe bevoegdheden om de armoede te verdelen.

Top