ACTUEEL

Amsterdamse thuiszorgorganisatie gaat failliet

Thuiszorgaanbieder Diakonie in Amsterdam is failliet. Volgens de thuiszorginstelling zijn de maandenlange financiële problemen 'te groot gebleken om een faillissement te voorkomen'.

In de brief die de medewerkers woensdag ontvingen staat dat er een curator benoemd zal worden die ervoor zal zorgen dat alle werknemers hun salaris zullen ontvangen. Als voorwaarde moeten alle medewerkers hun werkzaamheden volgens planning blijven uitvoeren. Ook wethouder Eric van der Burg (Zorg) laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat hulp bij de huishouding en de zorg van de Diakonie aan haar cliënten in ieder geval gegarandeerd is.Tot voor kort werkten bij Thuiszorg Diakonie ruim 425 medewerkers. Onlangs werden er al honderd medewerkers ontslagen, zo meldt Het Parool.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 oktober 2013

Ja natuurlijk moet alles met een Christelijke achtergrond wijken voor de vrije markt principes.
Van oudsher hebben in de zorg veel Christenen gewerkt en helaas was dat nou niet het volk dat vooraan stond bij het gebruik van het stakingsrecht. Daar kwam bij dat veel academici ( artsen al of niet met bestuurlijke macht) in Christenen een van de beste partners hadden voor de continuïteit en de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden.
Maar een aantal van doe academici hebben daar schandalig financieel misbruik van gemaakt waardoor thans de uitvoerenden getroffen worden door faillissement.

En men thans het heil verwacht van de vrije marktwerking die natuurlijk de financiële positie van enkelingen verbetert maar niet van de gehele groep mensen van de werkvloer.
Die worden thans het slachtoffer van het gegraai van enkelingen. Daarbij heeft de VVD de markt heilig verklaard waardoor thans grote delen van de infrastructuur in onze maatschappij in handen zijn van investeerders waarvan steeds meer van buitenlandse nationaliteit.
Het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurd en het is nog een wonder dat men voorlopig bij KPN de heer Slim buiten de deur heeft gehouden met een duidelijke boodschap van een groep mensen die het gevaar op lange termijn tenminste nog zien dat veel communicatie op hoog niveau dan een prooi zou kunnen worden van buitenlandse mogendheden.
Het heeft alles met elkaar te maken, alles wat Christelijke wortels heeft moet uitgeroeid worden. Vandaar ook de woede tegen Putin als hij als bekeerde Jood een statement maakt dat het westen moet ophouden met zijn homofiele praktijken. Vandaar ook Nederland als het land waar iedereen bij wet gelijk is verklaard met alle nodige ergernissen bij iedereen omdat iedereen wel weet dat alleen al man en vrouw niet gelijk zijn, zelfs niet in inkomen tot op de huidige dag.
En nu gaan er weer honderden mensen op straat die uit een organisatie komen die verzorging en verpleging van oudsher zag als een uitvloeisel van de Christelijke levenswijze. Het is in en in triest en de maatschappij als geheel betaald dit met een verdwijnen van elk vertrouwen wat aan de basis zou moeten liggen van elk beschaafd land wat Nederland ooit ook was. Zelfs banken vertrouwen elkaar niet meer onderling!
Ach men is murw van allerlei wet en regelgeving waar we niet eens toekomen aan de eerste twee geboden van de Torah die aan de basis staat, of men wil of niet, van alle menselijke organisatievormen in het vrije westen. En die wordt sluipenderwijs vervangen door het recht van de (economisch) sterkste onder begeleiding van rechtse werkgevers en wordt bedreigd door een concurrerende politieke 'religie' ter linker zijde met veel vertegenwoordigers bij de PvdA als u begrijpt/
Zo wordt de kern van wat eens Nederland bezielde, het Joodse Evangelie geleerd door de Masjiach Yehsua, vertrapt en gemangeld door sterke stromingen ter linker en rechter zijde.
En dit is de orijs in dit leven: een vloed van leugen en bedrog, moord en doodslag en de ergste discriminatie op vooral economisch gebied: rijken worden steeds rijker en de armen en ouderen en gehandicapten worden vertrapt.

Dit houdt niet lang stand meer ondanks alle 'goede bedoelingen van wat zich bestuurder waant, ook in de zorg.

A3iaan

18 oktober 2013

@Anoniem
Het is (Christelijk gezegd) nogal een litanie die u uitstort. Wat in vredesnaam KPN, Poetin, de Joodse leer e.d. met de kern van de zaak van doen hebben blijft gissen. Wellicht kunt u in de politiek terecht, die draaien ook om de hete brij heen!!!

Top