ACTUEEL

'Burgerinitiatieven zorg nog schaars'

Het aantal burgerinitiatieven in de zorg is nog schaars. Dat concluderen drie onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De drie werken aan de tweede evaluatie van de WMO dat in 2014 moet verschijnen. Als onderdeel daarvan onderzochten ze de vrijwillige inzet van burgerinitiatieven in vijf gemeenten. Het blijkt dat er 'niet heel erg veel' burgerinitiatieven bestaan, zo schrijven ze in een op socialevraagstukken.nl

Onbevlekt

In de vijf onderzochte gemeenten ging het om 23 initiatieven op drieduizend inwoners. Geen van die initiatieven werd geheel door burgers bestuurd of gefinancierd. De onderzoekers concluderen daarom dat 'onbevlekte burgerinitiatieven' nog altijd zeldzaam zijn.

Aanvulling

De burgerinitiatieven die ze vonden richten zich op collectieve professionele zorg en nabuurschap. Ook ging het om vrijwilligersdiensten zoals vervoer en klusjes of het bereiden van maaltijden. De activiteiten zijn geen vervanging van het professionele aanbod, maar vullen dat aan. De samenwerking tussen professionele en informele zorg was daarbij maar heel beperkt.

Motieven

Volgens de onderzoekers is het lastig om burgers te stimuleren zelf de handen ineen te slaan. Burgers die dat wel deden, hadden daarvoor hun eigen motieven. Zo wilden ze het voorzieningenniveau op pijl houden, of begonnen ze een initiatief uit ideologische overwegingen. Daar valt voor bestuurders moeilijk op te sturen.

Faciliteren

De onderzoekers adviseren daarom vooral bestaande activiteiten beter te faciliteren. Projecten in de zorg kunnen, mede door hun complexiteit, moeilijk slagen zonder externe financiering, en zonder vrij snel een professionaliseringsslag te maken. Gemeenten kunnen helpen door financierng, het bieden van een accommodatie en advisering. Ook kunnen gemeenten helpen door het project naar meerdere wijken of dorpen op te schalen.

Wrijving

Deze facilitering loopt nog niet altijd even goed. Initiatiefnemers vinden vaak dat ze niet genoeg kansen krijgen om hun projecten tot een succes te maken. Gemeenten en professionals nemen hen in hun ogen onvoldoende serieus, twijfelen aan hun kennis en kunde of zijn bang voor concurrentie met professioneel aanbod. Beleidsmakers en professionals geven op hun beurt aan dat je niet te lichtzinnig mag omspringen met ondersteuning waarvan mensen afhankelijk zijn.

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

25 oktober 2013

Ik zie zoveel initiatieven om me heen dat ik me afvraag wat de definitie van een 'burgerinitiatief in de zorg' is.

Anke Mol

25 oktober 2013

Ja mijn vraag ook wat zijn burgerinitiatieven?
Als ik het stukje wrijving lees is al veel duidelijk men is niet op elkaar afgestemd.

J.Sorgdrager

25 oktober 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 26-10-2013 14:22.

Mensink

26 oktober 2013

Geachte mevrouw Postema en Mol,

We hebben in de studie de volgende definitie gebruikt van wat we 'ondersteuningsinitiatieven' zijn gaan noemen:

– lokale initiatieven;
– die op overwegend vrijwillige basis;
– activiteiten uitvoeren om mensen met een participatiebeperking te ondersteunen;
– die verder gaan dan het faciliteren van ontmoeting en recreatie;
– en daar als groep de regie over voeren (in plaats van landelijke formats uit te voeren).

Meer informatie kunt u eventueel vinden in het volledige rapport: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Vrijwillige_inzet_en_ondersteuningsinitiatieven

Hartelijke groet,
Wouter Mensink (SCP)

rietveld

28 oktober 2013

Toen een groepje mensen uit de zorg in 2008 het initiatief nam tot een andere manier van werken voor jeugd en gezin, noemden ze hun initiatief 'Opvoedpoli'.Er werd eigen spaargeld ingezet en in het 1e jaar werkte vrijwel iedereen als vrijwilliger. Na een tijd kon financiering worden gevonden bij de verzekeringen van de ouders. Vooral Achmea had toen gevoel voor vernieuwing in de jeugdzorg/ggz. Inmiddels zijn we 6 jaar verder. Het initiatief is behoorlijk uitgegroeid in inmiddels 22 gemeenten maar het wordt inderdaad steed ingewikkelder om dit professionele burgerinitiatief in stand te houden. In 2015 kunnen gemeenten kansen grijpen als zij verantwoordelijk worden voor jeugdzorg/ggz. Er ligt dan (hopelijk nog) al een goed initiatief van onderop. En er zijn er meer: ook Buurtzorg was in 2003 zo'n initiatief van onderop.
Lees het prachtige artikel 'Klapviolen' in Binnenlands Bestuur van 25 oktober jl. over een buurtinitiatief in Rotterdam Prins Alexander, dat echt in de knel lijkt te komen wegens 'oud denken' en onbegrip voor dit soort super goeie initiatieven.
Mechtild Rietveld

De Boer

28 oktober 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 28-10-2013 18:04.

Top