ACTUEEL

'Breed portfolio doet zorgkwaliteit geen goed'

'Breed portfolio doet zorgkwaliteit geen goed'

Nederlandse ziekenhuizen hebben de belangrijkste pijlers van klinische governance “nog niet systematisch georganiseerd”. Met name de grote hoeveelheid processen staat meer bestuurlijke grip op de kwaliteit van zorg in de weg. Dat constateert Erik-Jan Vlieger van KPMG naar aanleiding van een internationaal onderzoek van het adviesbureau naar de karakteristieken van excellente zorginstellingen.

“Het probleem is dat Nederlandse ziekenhuizen door hun brede portfolio zoveel processen kennen, dat het lastig is om de clinical governance goed te organiseren”, stelt Vlieger. Volgens de consultant hebben perifere ziekenhuizen gemiddeld twee- tot vierhonderd processen. Bij umc's kunnen dat er wel duizend zijn. “Als bestuurder kun je niet zoveel processen managen”, aldus Vlieger.

Een en ander leidt er ook toe dat te veel ruimte voor interpretatie ontstaat. “Heel veel dokters voeren de processen uit zoals zij die in hun hoofd hebben”, zegt Vlieger. “Er zit daardoor ook veel verschil tussen het beleid van dokters binnen een maatschap of ziekenhuis.”

Met het rapport 'The more I know, the less I sleep' wil KPMG bestuurders een handreiking geven waarmee ze grip krijgen op de kwaliteit van zorg – in het document clinical governance genoemd. KPMG baseert zich op gesprekken met bestuurders van excellente zorgorganisaties wereldwijd, waaronder Mayo Clinic (Verenigde Staten), Helios Kliniken (Duitsland) en Fortis Healthcare (India).

Vier peilers

Hoogstaande verantwoorde zorg kenmerkt zich door vier pijlers, zo constateert KPMG. Bestuurders moeten zorgen voor een excellente cultuur, waarbij ze zelf het goede voorbeeld geven. Verantwoordelijkheden worden duidelijk belegd en men spreekt elkaar daarop ook aan. Het zorgproces wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd, waarbij de individuele professionele autonomie plaatsmaakt voor collectieve autonomie. En ten slotte rapporteert en monitort de instelling de uitkomst van zorg systematisch.

Simpel

Het klinkt allemaal voor de hand liggend, erkent Vlieger. “Hoe kan het nou dat je zo'n rapport met dooddoeners moet schrijven,” stelt hij zichzelf de vraag. “Bestuurders van ziekenhuizen zeggen nu nog geen grip te hebben op de zorg. We hebben daarom gekeken bij instellingen die het echt top doen en ze gevraagd hoe zij hun kwaliteit managen. Als je het goed regelt, is het simpel.”

Nederlandse uitwerking

Mogelijk dat een getrapt model uitkomst biedt. Daarbij heeft elk stapje omlaag in de hiërarchie een smaller portfolio. KPMG organiseert in januari een aantal sessies om met bestuurders en specialisten om de uitkomsten van het rapport naar de Nederlandse situatie te vertalen.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 december 2013

En daar heb je De Vlieger van KPMG die bestuurders precies vertelt wat ze willen horen. Niet dat de genoemde organisaties nog veel complexer zijn dan de Nederlandse ziekenhuizen en dat de afstand tussen bestuur en afdeling daardoor bijzonder professioneel/afstandelijk is. Ook niet dat de arbeidsrelaties wezenlijk anders zijn (Mayo heeft artsen in loondienst, Helios splitst werkelijk alles af en samenwerkende teams bestaan uit vele organisaties met onderling heel hiërarchische en inflexibele samenwerking).

Nee de Vlieger doet net alsof deze buitenlandse grootheden net dat ene stapje, dat de bestuurders zelf ook net wilde gaan zetten, voorliggen.

Waarom zijn deze buitenlandse namen eigenlijk zo bekend? Omdat ze zo groot zijn dat ze een eigen lobby financieren. Dat lijkt mij niet de toekomst.

Dit laat overigens onverlet dat de stappen de De Vlieger noemt zinvol zijn. Gewoon doen. Niet omdat volledig andere organisaties in geheel andere systemen en omstandigheden het ook doen, maar gewoon omdat het de logische volgende stap is. Succes!

nol

4 december 2013

meneer kpmg u kletst uit uw nek.
Waarom denkt u dat ik me niet laat opereren aan mijn knie in mijn eigen ziekenhuis maar wel in een orthopedische zbc?
Omdat in die kliniek daar juist die ene dokter werkt die dat trucje zo goed kan en die zelf zijn mensen inhuurt en aanstuurt. Zonder al die zgn managers die dat in een ziekenhuis wel regelen. Die dokter is weg uit het ziekenhuis omdat hij daar beperkt werd in de manier waarop hij zorg wilde leveren.
Of dacht u echt dat elke dokter met dezelfde standaard opleiding de zelfde standaard kwaliteit levert?
Keep on dreaming my friend.

Top