ACTUEEL

Frida van den Maagdenberg in bestuur AMC

Frida van den Maagdenberg in bestuur AMC

Frida van den Maagdenberg treedt op 1 februari 2014 toe tot de raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Haar belangrijkste aandachtsgebieden worden financiën en bedrijfsvoering, waaronder bouw, huisvesting en ICT. Zij neemt de portefeuille over van Ruud Hopstaken, die deze zomer zijn werk voor de raad van bestuur officieel heeft neergelegd met het oog op zijn ziekte en herstel.

Van den Maagdenberg is lid raad van bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) / OLVG. Hier beheert zij onder meer de portefeuilles financiën, ICT en technische diensten. Zij is betrokken bij de invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van EPIC in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. EPIC is ook het systeem dat door de alliantie van AMC en VUmc is gekozen als het te implementeren EPD. Verder heeft zij bijgedragen aan de fusievorming van het SLAZ en het OLVG. Uit hoofde van haar functie is Van den Maagdenberg lid van de Commissie Besturing en Bekostiging van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Nevenfuncties

Van den Maagdenberg is toezichthouder van de Stichting BeroepsOpleiding Huisartsen (SBOH) en vicevoorzitter raad van toezicht van Alzheimer Nederland. Zij was onder meer directeur van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), directeur Onderzoek aan de Universiteit Utrecht, en directeur Financiën en Informatievoorziening van het UMC Utrecht. Zij studeerde Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr 99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties; een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event de masterclasses financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr 99 talkshow.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top