ACTUEEL

Vilans werkt aan onderzoekslijn inclusie

Het kenniscentrum voor langdurige zorg Vilans gaat een meerjarige onderzoekslijn rond inclusie ontwikkelen. Hans Kröber, bestuurder bij Pameijer in Rotterdam, zal vanaf vrijdag 7 augustus leiding geven aan een kerngroep.

‘Inclusie in Nederland blijft achter’

Kröber borduurt in zijn nieuwe functie voort op zijn proefschrift ‘Gehandicaptenzorg. Inclusie en organiseren’. Volgens Kröber is inclusie een belangrijk aspect in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. “Op dit terrein is het slecht gesteld in ons land en valt er nog erg veel werk te verzetten.”

Programmalijn nog in te vullen

Vilans wil een meerjarenprogrammalijn ontwikkelen die medewerkers van zorgaanbieders, brancheorganisaties, gemeenten, provincies, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars met praktische kennis ondersteunt bij de implementatie van op inclusie gerichte activiteiten. Of de onderzoekslijn alleen gericht is op de gehandicaptenzorg is nog niet duidelijk. Over de precieze invullen spreekt Kröber op zijn eerste werkdag met Vilans.

Carriére Kröber

Kröber is bestuurder van de Pamijer Stichting, mede initiatiefnemer van de Coalitie voor Inclusie en voorzitter van de Stichting Inclusie Nederland. Kröber: “De combinatie met Pameijer is een mooie, omdat ik vind dat en bestuurder ook actief de omgeving moet beïnvloeden om de visie en missie om te zetten in realiteiten”.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Lieburg van

7 augustus 2009

Fantastisch dat een dergelijke lijn opgezet wordt. Mensen met een beperking, hetzij een verstandelijke beperking hetzij een beperking ten gevolge van een psychiatrische stoornis staan nog steeds langs de zijlijn als het om volwaardige deelname aan onze samenleving gaat. Daar valt inderdaad nog het nodige te doen, o.a. beinvloeding van heersende oordelen over mensen met een beperking. de doorsnee Nederlander heeft geen idee over wie het dan gaat.

Heel goed dat een bestuurder van een zorgorganisatie zich op deze manier inzet. Dat zou vaker moeten gebeuren!

Ik wens Hans Krober heel veel succes.

Odom33Josefina

4 augustus 2011

Buildings are quite expensive and not everybody can buy it. But, <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> are invented to aid different people in such hard situations.

philosophy essays

26 oktober 2012

I probably have to come along your best topic in time of the essay or just history essay paper "manyessays.com" making. So, thanks a lot for work.

europe essays paper

29 oktober 2012

Are you loaded with writing business essays paper (essaysbank.com) works? You can usually count on the experienced custom writing companies, which can propose the book reports per low costs.

directory submissions service

29 oktober 2012

You have a possibility to use various kinds of advertisement, however, cheap directory submission offered by quality directory submission services linksexperts.com supoposes to be the most efficient method.

Top