Finance

Sionsberg lijdt 10 miljoen verlies over 2012

Sionsberg lijdt 10 miljoen verlies over 2012

Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum heeft over het boekjaar 2012 een verlies geleden van 9,8 miljoen euro. Dit blijkt uit de jaarrekening van Zorggroep Pasana, waar het ziekenhuis toe behoort. Het verlies ligt aanmerkelijk hoger dan in 2011, toen de Sionsberg een negatief resultaat noteerde van 5,3 miljoen.

Het verlies is flink groter dan bestuurder Peter Littooy in maart van vorig jaar verwachtte. Destijds stelde Littooy dat hij een zelfde jaarresultaat voorzag als de 5,3 miljoen euro verlies in 2011. De slechte resultaten van De Sionsberg, dat in september 2012 bestuurlijk gefuseerd is met ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, hangen samen met het wegblijven van patiënten. Als gevolg van de gedwongen sluiting van enkele afdelingen verloor De Sionsberg duizenden poliklinische en honderden opname patiënten.

De Sionsberg drukt zwaar op het resultaat van Pasana, waar het ziekenhuis toe behoort. Door een positief resultaat op de andere onderdelen van de zorggroep, komt het totale verlies voor Pasana uit op ruim acht miljoen. Ook belandde het eigen vermogen van de zorggroep in de rode cijfers In totaal bedraagt het eigen vermogen er nu 5 miljoen euro negatief.

Uitstel

De jaarrekening van Zorggroep Pasana over 2012 is uiteindelijk 1 april 2014 gedeponeerd. Dat is 10 maanden na de deadline. Nederlandse ziekenhuizen moeten hun jaarcijfers voor 1 juni deponeren bij het CIBG, een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid. Pasana had uitstel gekregen tot eind 2013, maar in januari van dit jaar kwam naar buiten dat de accountant de stukken vanwege de problematische financiële situatie niet wilde ondertekenen. Opnieuw werd er uitstel aangevraagd tot 1 april 2014.

Faillissement

In het verslag staat dat de bestuurlijke fusie tussen Zorggroep Pasana en Nij Smellinge een absolute noodzaak was. “Zonder ingrijpen zou Zorggroep Pasana ongetwijfeld failliet zijn gegaan.”

In 2013 zijn al een aantal maatregelen genomen om het resultaat te verbeteren. Zo is er een reorganisatie in gang gezet waarbij 120 arbeidsplaatsen verdwijnen. “De totale financiële impact hiervan zal naar schatting rond de 9 miljoen euro bedragen,” zo staat in het jaarverslag. Nij Smellinge heeft zich financieel garant gesteld om aan de liquiditeitsbehoefte van Zorggroep Pasana te voldoen. Verder is Pasana samen met Antonius Zorggroep uit Sneek en KwadrantGroep bezig om een bestuurlijke fusie aan te gaan per 1 juni 2014.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Prof.Dr.Drs.Winters

2 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 03-04-2014 00:48.

H.J. Hammink

6 april 2014

Zo, dat ik lekker snel! Nu de jaarrekeningen over 2013 afgerond moeten worden komen nu de gegevens over 2012 eerst naar boven.

Top