ACTUEEL

Megazorgfusie in de maak in Friesland

Megazorgfusie in de maak in Friesland

De Friese zorgaanbieders Nij Smellinghe/Pasana, Antonius en KwadrantGroep zijn voornemens te fuseren. De drie partijen hebben hiertoe op 27 juni een intentieverklaring getekend. Door de fusie ontstaat een zorgorganisatie met een jaaromzet van circa een half miljard euro.

De bestuurlijke fusie moet op 1 juni 2014 zijn beslag krijgen. Volgens de betrokkenen wordt de fusie ingegeven door het streven naar goede, betaalbare zorg dicht bij de burger. Door de fusie ontstaat volgens de initiatiefnemers een betere regionale verbinding tussen ziekenhuiszorg en zorg thuis. Bij de beoogde fusie zijn drie ziekenhuizen betrokken, te weten Nij Smellinghe in Drachten, De Sionsberg in Dokkum en het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Pasana is actief in de ouderenzorg, terwijl de Kwadrantgroep, waaronder onder andere De Friese Wouden en Palet, zowel intra- als extramurale zorg aanbiedt aan uiteenlopende doelgroepen.  

Netwerk

Binnen deze zorgketen moeten ook huisartsen, gemeenten en woningcorporaties een plek krijgen. De samenwerking moet uiteindelijk resulteren in nieuwe kleinschalige zorgvormen tussen eerste en tweede lijn op wijk- en buurtniveau. De drie zorgorganisaties denken daarnaast door het delen van kennis de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Ook rekenen ze financiële en organisatorische schaalvoordelen.

Vrijblijvend

Volgens de beoogde fusiepartners is samenwerking “te vrijblijvend”: “Het vraagt om gezamenlijke aansturing en verantwoording. Dat kan alleen met een bestuurlijke fusie.”Concreet betekent dit dat de huidige drie raden van bestuur opgaan in één nieuwe raad van ebstuur, die de verantwoording gaat dragen voor alle activiteiten. Voor de zorggroepen en de organisaties die daaronder vallen verandert er vooralsnog juridisch niks. “Die blijven zelfstandig”, aldus de betrokken partijen. “Het is vooral een kwestie van een ander aansturingsmodel.”

Herinrichting

Op aangeven van zorgverzekeraar De Friesland wordt in Friesland sinds enige tijd gewerkt een drastische herinrichting van het zorglandschap. In het kielzog van deze herinrichting maken verschillende zorgorganisaties de strategische slag naar schaalvergroting. Onder aanvoering van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) ontstond eerder al Zorgpartners Friesland, waar ook ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen deel van uitmaakt.

Conflict

Een eventuele fusie tussen Nij Smellinghe, De Sionsberg en het Antonius lijkt daarmee ook een reactie op het optreden van Zorgpartners. De Leeuwarder Courant berichtte recentelijk over een conflict over het aanbieden van kaakchirurgie tussen MCL en De Sionsberg. MCL is voornemens om in Dokkum kaakchirurgie aan te bieden. De Sionsberg is hier fel tegen gekant. Vooralsnog steunt De Friesland De Sionsberg, door aan te kondigen de betreffende zorg niet te zullen vergoeden.    

5 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

28 juni 2013

Is dit nu eindelijk de goede beweging, Kees?
Gaat hiermee straks niet veel eigen vermogen van Nij Smellinghe verdampen?

A de Groot

1 juli 2013

Komt de keuzevrijheid binnen Friesland, met straks twee dominante zorggroepen, niet in het geding ?

Anoniem

1 juli 2013

Dacht ik als zorgconsument nou net: laat ik mezelf verwennen door eens lekker in het zorglandschap te gaan shoppen voor een kaakoperatie of een ander gezellig ziekenhuisproduct. En dan gebeurt er dit! Alleen nog maar Blokker en Zeeman in het medische winkelstraatje! Misschien was die marktwerking toch niet zo'n goed idee...

Anoniem

1 juli 2013

En nu maar hopen dat deze prima betaalde bestuurders niet in salaris omhoog gaan na de fusie, zoals na zoveel fusies is gebeurd.

Anoniem

1 juli 2013

Een voorspelbare ontwikkeling: (1) de overheid accepteert de fusie van Achmea en De Friesland die 80% van de Friese markt hebben (2) de NMa keurde de fusie van Zorgpartners Friesland goed en (3) de klassieke bestuurlijke(re)actie ontbeert creativiteit en komt met ‘schaalvergroting’ als defensieve reactie op ontwikkelingen ‘1’ en ‘2’. Een voorspelbare ontwikkeling dus?
Maar of het ook wijs en verstandig is? Bij een ‘fusie’ is het natuurlijk van belang wie de baas wordt, is dat al duidelijk? (=risico?), toezichthouders schuiven vaak door (=risico?), het echte onderzoek moet nog gedaan worden volgens het persbericht, maar de druk op positieve uitkomsten na alle publiciteit is groot (=risico), de argumenten die worden gehanteerd lenen zich niet echt voor toets op een business case in termen van kwaliteit van zorg (=risico) en de maatschappelijke tendens gaat precies de andere kant op, zie de voorbeelden van ontvlechtingen in wonen en onderwijs (=risico).
Maar ja, deze vragen waren ook bij ‘1’ en ‘2’ van toepassing, en dan zou het toch niet eerlijk zijn als je bij ‘3’ opeens de spelregels gaat veranderen?

Top