ACTUEEL

Mezzo wil betere positie mantelzorger in Wlz

De landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg Mezzo pleit voor een wettelijke verankering van de positie en ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers in de Wet langdurige zorg (Wlz). Mantelzorg mag echter niet verplicht worden gesteld.

Daarnaast wil Mezzo duidelijkheid over het loket waar mantelzorgers en cliënten straks terecht kunnen met vragen voor hun zorg en ondersteuning.
Mezzo is positief over het feit mantelzorgers en zorgvrijwilligers een plek krijgen in de Wlz, onder meer door ze te betrekken bij het maken van het zorgplan. Maar dat is meteen ook een groot punt van zorg. Mantelzorgers mogen niet het middel zijn om de zorg voor kwetsbare burgers te regelen, vindt Mezzo. De belangenvereniging voorziet dat de verplichting voor mantelzorgers toeneemt.

Signalen

Bovendien is onduidelijk hoe de ondersteuning voor mantelzorgers wordt geregeld. In de nieuwe situatie hebben mensen nog steeds te maken met drie zorgwetten, de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Onduidelijk is waar mantelzorgers concreet terecht kunnen voor hun zorg en ondersteuning als de zorgvrager vanuit verschillende wetten zorg ontvangt. Het gevaar is reëel dat mantelzorgers van het ene loket naar het andere worden gestuurd. Dit geldt vooral bij ondersteuning en respijtzorg voor de mantelzorger. Mezzo krijgt hierover nu al signalen, terwijl de nieuwe wetten nog niet eens zijn ingevoerd.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top