HRM

Kleinschalig leren helpt dokter in spe

Het onderverdelen van geneeskundestudenten in zogenoemde sub-jaargroepen bevordert het leerproces en verbetert onder andere sociale contacten tussen studenten. Dat concluderen onderzoekers van Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht die het systeem van groepsleren onder de loep namen.

“We moeten terug naar echt kleinschalig onderwijs om studenten effectiever gebruik te laten  maken van het onderwijssysteem”, zegt hoofdonderzoekster Juliette Hommes. “Zo leren toekomstige medici beter samenwerken."

Projectmatig

Medische opleidingen hebben vaak te kampen met grote aantallen studenten. Overvolle collegezalen met meer dan 300 medici in de dop zijn dan ook niet ongebruikelijk. In Maastricht wordt al geruime tijd de methode van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) toegepast. Daarbij worden alle studenten in kleine tutorgroepen van ongeveer tien studenten onderverdeeld om een aantal weken projectmatig aan een probleem te werken. Na het project wordt de samenstelling van een groep willekeurig herverdeeld.

Volgens de onderzoekers kan het nog effectiever door studenten niet willekeurig vanuit de hele jaargroep in een onderwijsgroep in te delen, maar vanuit zogenoemde sub-jaargroepen. Uit het onderzoek komt naar voren dat studenten in sub-jaargroepen aanmerkelijk beter te scoren dan studenten in de grote groep.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top