Finance

CZ hanteert volumenorm voor schisisoperaties

Zorgverzekeraar CZ koopt alleen nog schisisoperaties in bij ziekenhuizen waar deze ingreep jaarlijks minstens 25 keer wordt uitgevoerd. Ook worden eisen gesteld aan de behandeling van langdurige infecties na heup- of knieprothesen. Dat meldt Medisch Contact.

CZ vergoedt alleen nog schisisoperaties als het betreffende ziekenhuis er jaarlijks minimaal 25 uitvoert, bij nieuwe, nog niet eerder geopereerde patiënten. Ook moeten per ziekenhuis minstens twee plastisch chirurgen en twee kaakchirurgen het aandachtsgebied verzorgen en moet behandeling plaatsvinden binnen een multidisciplinair team met onder meer een kinderarts en een klinisch geneticus. Alleen ziekenhuizen die aan deze eisen voldoen, krijgen nog een contract voor het behandelen van schisis. Patiënten die al in behandeling zijn bij een ziekenhuis dat niet aan de eisen voldoet, kunnen de behandeling daar afmaken. Op basis van cijfers over 2012 vielen kregen daardoor dit jaar vier van de zestien teams in Nederland geen contract: die van het Medisch Centrum Alkmaar, het HagaZiekenhuis, het LUMC en de Victor Veau Stichting in Hengelo. 

Meerjarig gemiddelde

Volgens Dirk Bittermann, tandarts en secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA) is de norm van 25 die CZ stelt te hoog. De vereniging werkt mee aan een wetenschappelijke richtlijn, die naar verwachting volgend jaar klaar is, maar daarop wilde CZ volgens Bittermann niet wachten. Vooruitlopend op de richtlijn stelt de NVSCA voorlopig dat een ziekenhuis jaarlijks minimaal 20 schisisoperaties moet uitvoeren. Verder vindt Bittermann dat CZ naar het gemiddelde aantal ingrepen over een langere periode zou moeten kijken, in plaats van per jaar, zoals het nu het geval is. “Voor een ziekenhuis dat nèt onder de norm zit, is dat bijzonder pijnlijk", aldus Bittermann op de website van Medisch Contact. CZ erkent dit probleem en geeft aan in de toekomst uit te gaan van de gemiddelde cijfers over drie aaneengesloten jaren, te beginnen met de periode 2011 tot en met 2013.

Volumenormen

Zorgverzekeraar CZ was in 2011 de eerste verzekeraar die volumenormen hanteerde, namelijk op het gebied van de borstkankerzorg. Later formuleerde de verzekeraar ook eisen bij blaasverwijderingsoperaties, bij blaaskanker, maagoperaties voor gewichtsvermindering en etalagebenen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap

5 mei 2014

Kwantiteit is geen kwaliteit. Wanneer gaat CZ eens kijken naar de resultaten van de ingrepen? Voor je het weet moeten instellingen met de betere resultaten nu stoppen door CZ.

Wim van der Meeren

5 mei 2014

Beste Jaap, CZ kijkt al zoveel mogelijk naar de resultaten van ingrepen,. Helaas zijn die nog veel te weinig transparant. Daar zouden ziekenhuizen en professionals nog goed werk kunnen doen.
Tot die tijd zijn procesindicatoren als volume en organisatie van de zorg (NB: daar gaat het CZ ook om, niet uitsluitend volume) redelijk goede voorspellers van kwaliteit.
Verzekeraars wordt steeds verweten uitsluitend naar geld te kijken. Als we naar kwaliteit kijken wordt de weerstand nog groter.
Als jij ons kunt laten zien waar de beste uitkomsten zijn zou ik dat prachtig vinden.

Top