Finance

Uitleg geëist over niet vervolgen 'zorgfraude'

Diverse partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering van het kabinet over het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het Openbaar Ministerie niet te betrekken bij een onderzoek naar een potentiële megafraude van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Doordat de NZa de zaak zelf afhandelde en het ziekenhuis een boete van 2,5 miljoen euro oplegde, is een strafzaak onmogelijk geworden, zo meldde RTL Nieuws zaterdag.

Als er mogelijk sprake is van fraude in de zorg, kan dat worden aangepakt door de toezichthouder (de NZa) of door justitie (OM), maar niet door allebei. Er moet dus altijd een keuze worden gemaakt.

Verdoezelen

In elk geval het CDA, de PVV en D66 willen snel tekst en uitleg van de ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Volgens PVV-Kamerlid Reinette Klever "lijkt het erop dat de NZa hier zaken verdoezelt". Dat is volgens haar zeer kwalijk, omdat Schippers de Kamer had toegezegd alles te doen om fraude in de zorg aan te pakken en fraudeurs op te sporen en te berechten.

Volgens haar CDA-collega Hanke Bruins Slot hebben de ministers "een groot probleem". Ze heeft direct een debat over de kwestie aangevraagd. Ook D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil snel een debat met de bewindslieden over het niet vervolgen van mogelijke fraude. Ze wijst erop dat de NZa mogelijke strafbare feiten altijd moet voorleggen aan het OM.

Niet opzettelijk

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de NZa het rapport over het Sint Antonius niet heeft gedeeld. In gezamenlijk overleg heeft de NZa wel gemeld dat zij onderzoek deed naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerster had de NZa niet het vermoeden dat de overtreding opzettelijk was gepleegd. "De NZa heeft besloten dat een bestuurlijke boete de meest passende afdoening was."

De NZa heeft naar eigen zeggen besloten om de zaak zelf af te handelen, omdat er dan minder bewijs nodig is. "Het is heel complex om mogelijke fraude aan te pakken via de rechter, en dat duurt meestal langer. Het OM moet bewijzen dat er opzet in het spel was en moet daders aanwijzen. De NZa hoeft alleen te bewijzen dat de declaraties onjuist waren. Het ging ons erom een voorbeeld te stellen voor de hele sector", aldus een woordvoerster.

Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat als er zaken mis zijn, dat die worden aangepakt. "Het is aan de NZa en het OM om daarin goed samen te werken", aldus een zegsman. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

22 juni 2014

Wanneer het onderzoek had plaatsgevonden bij willekeurig ander ziekenhuis in Nederland, dan had dat geleid tot een vergelijkbaar resultaat als nu in Nieuwegein.

Dat komt niet omdat er wordt gefraudeerd, maar omdat de complexheid van het systeem maakt dat er niet foutloos kan worden gedeclareerd.

De leden van de oppositie in de 2e Kamer doen er goed aan bij de minister aan te dringen op een vereenvoudiging van het declaratiesysteem.

r. m. dalmijn

23 juni 2014

Zou er nog een Kamerlid zijn die Zorg echt in beeld heeft. Inhoudelijk, procedureel, dwarsverband technisch en wat betreft wet en regelgeving. Alles uit de sector lijkt hen zo te overvallen, van geextramuraliseerde ouderen via NZa onverkwikkelijkheden naar schimmige multilaterale afspraken rond ziekenhuizen. De controle is zoek, de focus is verdwenen mede door het driftig stellen van onbeduidende vragen. Ze sukkelen achter de muziek aan tot regie en directie komt het al lang niet meer. De teloorgang van zowel IGZ als NVWA is aan hen te verwijten. De volgende volksvertegenwoordigers mogen het bij de danmalige Parlemenatire Enquete Zorg schaapachtig aanhoren. De handjes en hoofdjes in zorg zijn door hen in de instellingen door parlementaire onkunde en een vloed aan administratieve verplichtingen uit elkaar gerukt, dit alles ten detrimente van de zorgvragers. Het Staatstoezicht , rijk aan kennis , ervaring en autoriteit is door politiek gekonkel verdampt waarbij Biggen en Kwetsbare mensen de rekening betalen ; eigenlijk is het een schande!

Top