ACTUEEL

Monitor moet jeugdzorg van regeldruk vrijwaren

Het ontwerp-uitvoeringsbesluit Jeugdwet brengt de effecten op de regeldruk voor burgers en professionals niet helder in beeld. Dat constateert Actal. Het adviescollege toetsing regeldruk waarschuwt daarom dat de regeldruk en bureaucratie kunnen toenemen.

Om dit risico te beteugelen moeten kabinet en gemeenten tijdens de transformatie van de jeugdzorg zicht krijgen op hoe gezinnen en professionals de regeldruk ervaren. Actal adviseert een belevingsmonitor in te richten, die duidelijk moet maken hoeveel regeldruk gezinnen en professionals werkelijk ervaren. Zodoende  kunnen kabinet en gemeenten tijdig bijsturen als de regeldruk niet afneemt.

Cijfers niet helder

Uitvoeringsregels kunnen de regeldruk voor gezinnen en professionals zowel positief als negatief beïnvloeden, gelooft Actal. Daarom moet een uitvoeringsbesluit eenduidig inzicht geven in de verwachte effecten. Het huidige uitvoeringsbesluit doet dit volgens Actal niet. Enerzijds wil het besluit doen geloven dat de regeldruk met 5 miljoen euro afneemt, anderzijds nemen de bestanddelen van de regeldruk toe. “De toelichting over de gevolgen voor de regeldruk is daarmee niet duidelijk. De verschillen in cijfers laten de twijfel bestaan of de nieuwe Jeugdwet wel tot een vermindering van regeldruk leidt,” aldus Actal-voorzitter Jan ten Hoopen.

Actal sprak dit voorjaar ook al haar zorgen uit over de effecten van de transities in het sociale domein op de regeldruk.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top