HRM

Huisarts kampt met tekort ondersteunend personeel

Er is nog steeds een groot tekort aan praktijkondersteuners in de huisartsenzorg. Dat blijkt uit de nieuwste Vacaturemonitor van het Campagneteam Werken in de huisartsenzorg van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).

In de toekomst dreigt ook een tekort aan doktersassistenten te ontstaan, omdat veel studenten hun opleiding niet kunnen afronden door onvoldoende stage-mogelijkheden. Het tekort is het grootst als het gaat om praktijkondersteuners-ggz. Hier is het aantal openstaande vacatures voor 18 procent. Bij praktijkondersteuners somatiek is de vacaturegraad gestegen tot 7,1 procent tegenover 4,3 procent in 2013. Doorgaans wordt 2 tot 3 procent onvervulde vacatures normaal geacht voor een goed functionerende arbeidsmarkt.

Volgens SSFH doet het tekort aan ondersteunend personeel zich ook steeds nadrukkelijker voelen door de veranderende rol van de huisarts. Deze krijgt een grotere rol in de wijk, waardoor de vraag naar praktijkondersteuners blijft toenemen. Bovendien gaat de huisarts een grote rol spelen in de nieuwe basis-ggz. Ook blijven ouderen steeds langer thuis wonen en doen ze vaker een beroep op de huisarts.

Takenpakket

De grotere rol van de eerstelijns huisartsenzorg betekent ook een uitbreiding van het takenpakket van doktersassistenten. Door een tekort aan stageplaatsen komen toekomstige doktersassistenten in de problemen met het afronden van hun opleiding. Daardoor is het de vraag of in de toekomst voldoende doktersassistenten beschikbaar zijn. Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten daalde in februari 2014 tot 260, maar door een afname van het aanbod op de arbeidsmarkt steeg het aantal in juni weer tot 690. Daarmee stokt de landelijk dalende trend in het aantal onvervulde vacatures voor doktersassistenten. Ook de gemiddelde tijd die nodig is om een vacature te vervullen nam fors toe van 45 dagen in februari tot 83 in juni 2014.

Sectorplan

De SSFH werkt samen met de branche aan oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. Met de oprichting van het Centrum Arbeidsmarkt en Beroepsopleidingen Huisartsenzorg krijgen werkgevers per 1 september één landelijk aanspreekpunt voor alle vragen over arbeidsmarkt, stages en opleidingen. Daarnaast heeft SSFH een Sectorplan huisartsenzorg opgesteld. SSFH is nog in afwachting van goedkeuring door het ministerie van SZW. Met de activiteiten uit het sectorplan wil het fonds zich inspannen om 600 medewerkers uit andere zorgsectoren op te leiden voor ondersteunende functies in de huisartsenzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top