HRM

Powered by

Ggz-aanbieder stuwt arbeidsproductiviteit op

Ggz-aanbieder stuwt arbeidsproductiviteit op

Met een verscherpte focus op operationele sturing, logistiek en resultaatgerichtheid heeft Reinier van Arkel in Den Bosch de arbeidsproductiviteit met 15 procent verhoogd en daarmee de kostenstructuur substantieel verbeterd. Voor P5COM reden om de ggz-aanbieder een pluim te geven in de vorm van de P5COMpliment Award.

Reinier van Arkel en P5COM startten in 2013 met het project Zorg voor de Toekomst. Doel van het project was een substantiële, structurele verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en transparantie teneinde de behandeling van cliënten te verbeteren.

Systematiek

Grote woorden, erkent Harm Quax, projectmanager van P5COM, maar bij Reinier van Arkel zeker geen loze kreten. “Voor het gros van de cliëntenpopulatie zijn nu op wetenschappelijke inzichten gebaseerde zorgtrajecten ontwikkeld”, zegt Quax. “Reinier van Arkel heeft een geïnstrumenteerde systematiek om de zorg aan haar cliënten te evalueren en steeds weer te verbeteren. Dat vergde inspanningen en investeringen, maar leidt wel tot professionalisering van de zorgverlening. En het verbetertraject leverde Reinier van Arkel naast vele niet-financieel uit te drukken zorginhoudelijke verbeteringen een structurele financiële verbetering door stijging van de arbeidsproductiviteit van zorgprofessionals met circa 15 procentpunten.”

Dit succes is volgens Quax te danken aan het feit dat Reinier van Arkel de strategie niet eenzijdig gebaseerd heeft op bedrijfsmatige doelen, maar een duidelijke visie heeft, gebaseerd op een maatschappelijke missie. “Met die visie en missie als vertrekpunt durft Reinier van Arkel in moeilijke tijden keuzes te maken, dus ook moeilijke keuzes”, aldus Quax. “Problemen gaan ze niet uit de weg, maar pakken ze voortvarend op. Met het project Zorg voor de Toekomst geeft Reinier van Arkel in de eerste plaats invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Brug

Na ruim een jaar is de betrokkenheid van P5COM bij Zorg voor de Toekomst afgerond. Reinier van Arkel rondt het verbetertraject in 2014 en 2015 zelfstandig af. Volgens bestuurder Marie-Louise van der Kruis van Reinier van Arkel is de samenwerking met een externe partij als P5COM vooral waardevol door de frisse kijk op de organisatiecultuur en de aandacht voor doel- en resultaatgerichtheid. "We zijn gaan kijken naar de vraag achter de vraag: wát willen we nu echt met elkaar, hoe zorgen we dat we dat vasthouden, en hoe zorgen we dat we dat resultaat ook bereiken?”, aldus Van der Kruis bij de in ontvangstname van de P5COMpliment . “P5COM heeft ons geholpen verbinding te brengen in de organisatie en de brug te slaan naar een daadwerkelijk resultaat."      

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top