ACTUEEL

Isala-topman ziet vertrouwensbreuk met VWS

Isala-topman ziet vertrouwensbreuk met VWS

Rob Dillmann, bestuursvoorzitter van het topklinische ziekenhuis Isala in Zwolle, vreest spanning tussen de top van de Nederlandse ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid. "Er lijkt sprake van een vertrouwensbreuk.”

Dit zegt Dillmann in het oktobernummer van Skipr magazine tegen interviewer Willem Wansink. De Isala-topman stelt dat het ministerie de ziekenhuizen ten onrechte van fraude heeft beschuldigd. “Daardoor is er voor geen enkele jaarrekening van een ziekenhuis een goedkeurende verklaring over 2013 afgegeven. Buitengewoon ongelukkig.”

Fraudekaart

Dillmann: “Het ministerie heeft ons een slechte dienst bewezen. VWS heeft bewust de fraudekaart getrokken en ons daarmee een spaak in de wielen gestoken. Zodra het woord fraude valt, wordt het voor elke organisatie in relatie met de accountant en de banken erg ingewikkeld.”

Volgens Dillmann wilden de ziekenhuizen de problemen met de diagnosebehandelcombinaties (dbc’s) oplossen door over te stappen op het zogeheten DOT-traject. “Uiteraard gaat zo’n ingewikkelde overgang gepaard met administratieve onhelderheden. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) ertoe gebracht normen op te stellen die met terugwerkende kracht moesten worden ingevoerd.”

Zelf oplossen

Rob Dillmann heeft het evenmin voorzien op de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). “De IGZ vraagt niet of je eventuele problemen zelf wilt oplossen, maar ze levert de oplossingen er meteen bij. Met de mededeling dat te implementeren, want zo moet je het doen. Dat leidt niet tot de meest optimale oplossingen en is lang niet altijd kostenefficiënt. Het maakt organisaties af en toe dol, omdat je opnieuw met een stuurgroep, een rapportagelijn en een inspectiebezoek wordt opgezadeld.”
 
Hij gebruikt het beeld van een voodoo-pop met naalden erin om het kwaad uit te bannen. “Er zit kennelijk iets in de ziekenhuizen waar inspecteurs zich ongemakkelijk bij voelen. Zij realiseren zich niet wat al die kritiek met onze werkorganisatie en mensen doet. In plaats van de interne motivatie te stimuleren, dwingt de inspectie dat extrinsiek af. Dat levert op den duur een tegenbeweging op.”

Primaire werkproces

Volgens de Isala-topman moet de inspectie zeker haar werk doen en kritische vragen stellen. Dillmann: “Maar ik vind het wel apart dat de IGZ meent tot op het niveau van het primaire werkproces voorschriften te moeten geven. Andere inspecties op andere terreinen gaan daar niet zo ver in. Misschien hadden de ziekenhuizen tien jaar geleden al beter georganiseerd moeten zijn. Dat is een punt: ziekenhuizen moeten op sommige aspecten wakker worden geschud. Maar dat zijn ze vaak allang.” Zijn advies aan de IGZ? “Let op hoever je wilt gaan in het voorschrijven hoe wij de dingen moeten organiseren.”

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

18 september 2014

Het onterecht zwartmaken van ziekenhuizen door de output van een ondeugdelijk financieringssysteem als fraude te bestempelen loont echt. Verzekeraars maken ongekende winsten, banken kunnen hun rente verhogen en accountants verdienen sloten geld met zinloze controle onderzoeken. Het zal dus nog wel even doorgaan Rob.

Geert de Kousemaeker

18 september 2014

Beste Jaap en Rob,

Ik ben het volledig met jullie eens.

Ondanks het niet meer schijnt te mogen, is het "zwarte pieten" voor een ondeugdelijk en ontspoord financieringsstelsel begonnen.

Hierbij blijft de SinterVerzekeraar buiten schot en zijn het de Zwarte ziekenhuizen die de schuld in de schoot geworpen krijgen.

Zie ook mijn blog later vandaag op dit medium: "Een heel duur Sprookje"

Ank van den Heuvel

18 september 2014

Ik kan me goed vinden in de opmerkingen en frustratie van Rob. OOk wel dapper om dat naar buiten te brengen. En ja, ook Jaap heeft denk ik, gelijk dat dit niet morgen is opgelost. Het baslale punt is daarbij dat een ziekenhuis haar eigen boontjes moet doppen maar zo wordt ondergedompeld doorVWS en toezichthouders inclusief laat bekende maatregelen, toezichtregels en houding dat je eigen verantwoordelijk in geding komt. Waar blijft overigens de NVZ in dit verhaal????

Ank van den Heuvel

18 september 2014

De reactie onder de naam van Ank vd Heuvel (geen zus van Jaap......) is van Hans Feenstra

Wim van der Meeren

18 september 2014

Beste Rob,
Ik snap wel wat van je frustratie. Het is bijzonder onterecht de ziekenhuissector te criminaliseren. Fraude is een woord dat zulks helaas doet. En ja, fraude komt hier ook voor, zoals overal in de maatschappij. In de meeste gevallen gaat het over onduidelijkheid in de regels. Ik denk wel dat er echt ruimte is voor verbetering van de administratie van de ziekenhuizen. Ik geloof echt dat "horizontale controle" kan bijdragen en natuurlijk zullen wij als verzekeraars ook scherp blijven.
We moeten samen echt opletten voor een juiste toon in het maatschappelijk debat: er wordt veel te snel een oordeel geveld en doorgaans is het dan schande.
Jaap, jouw bijdrage, waarin je suggereert dat verzekeraars hier baat bij hebben, helpt niet echt. Jammer.

Edwin Brugman

21 september 2014

Naast VWS en de NZa zijn het met name de verzekeraars geweest die keer op keer de sector beschuldigden. De zorgfraude zou miljarden euro's bedragen. Zorgverzekeraars lieten geen gelegenheid ongebruikt om te benadrukken dat met name zij toch wel een heel belangrijke rol vervullen in de bestrijding ervan. We konden toen al vaststellen dat verreweg het grootste deel van de fraude de toeslagen betreft. Met andere woorden: het heeft er in elk geval de schijn van dat de fraudekaart richting de sector vooral is getrokken om het belang van de rol van zorgverzekeraars in dit stelsel te benadrukken. Wat dat betreft een uitgekiende strategie, als dat waar is. Blijft staan dat de sector door VWS en de verzekeraars ten onrechte zeer zwaar is beschadigd, dat vertrouwen van mensen in de instellingen is gedaald, en dat instellingen en zorgverleners zijn opgezadeld met enorme bureaucratische systemen en hoge kosten. Feit is dat verzekeraars, accountants en consultants hier enorme bedragen mee hebben verdiend. En de zorg en de patient zijn er niet beter van geworden.

Top