ACTUEEL

Terpstra leidt interventieteam transitie

Doekle Terpstra is benoemd tot voorzitter van het Interventieteam Hervorming Langdurige Zorg. Door te bemiddelen en te adviseren moet het interventieteam bijdragen aan de continuïteit van zorg en onnodige ontslagen voorkomen.

Hoewel aangesteld door het ministerie van VWS afficheert het interventieteam zich nadrukkelijk als  onafhankelijke partij die in actie komt als het proces rond de inkoop van zorg en ondersteuning in de regio stokt. Daarnaast kan het interventieteam bij onenigheid tussen partijen een bemiddelende en adviserende rol spelen om de sociale gevolgen voor medewerkers te minimaliseren. Zodoende wordt een redelijke opstelling van betrokken partijen bevorderd met als doel een verantwoorde transitie op de arbeidsmarkt.

Oneigenlijk gebruik

Het interventieteam besteedt nadrukkelijk aandacht het oneigenlijk gebruik van alfahulpconstructies. Het interventieteam kan ook op basis van eigen signalen in gesprek gaan met aanbieders en inkopende partijen en zal waar nodig de bewindslieden adviseren. Verzoeken en meldingen kunnen vanaf 1 oktober bij het interventieteam ingediend worde

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top