ACTUEEL

Ziekenhuizen treuzelen met integrale prijzen

Ziekenhuizen treuzelen met integrale prijzen

Circa vijftien procent van de ziekenhuizen is niet klaar voor de introductie van integrale bekostiging in 2015. Ze hebben nog geen keuze gemaakt voor een strategie en besturingsmodel of een concreet antwoord op de fiscale implicaties van integrale prijzen.

Eén en ander valt op te maken uit de woorden van minister Schippers tijdens een recent congres over de toekomst van de medisch specialist. Met ingang van volgend jaar declareren medisch specialisten hun honorarium niet meer direct bij de zorgverzekeraar, maar via het ziekenhuis. Dit heeft grote gevolgen voor de rolverdeling tussen medisch specialisten en de raad van bestuur alsook voor de fiscale positie van de medisch specialisten.

Wake-up call

“Ik hoor het hardnekkige gerucht dat zo’n tien ziekenhuizen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen”, aldus Schippers. “Dat het met een eenvoudig verhangen van de bordjes geregeld kan worden. Voor deze ziekenhuizen en medisch specialisten geldt deze laatste wake-up call: nog tot medio oktober een zienswijze vooraf op uw plannen krijgen van de Belastingdienst.”

Om de ziekenhuizen te doordringen van de ernst van de situatie zoekt het ministerie van VWS de komende tijd nog een keer contact met alle ziekenhuizen. Schippers: “We bellen de komende dagen alle ziekenhuizen voor – letterlijk – een laatste oproep. Het is nu tijd om te handelen. De Belastingdienst stelt zich uitermate dienstbaar op, met landelijke richtlijnen, deze zienswijze vooraf en centrale aansturing van de inspecteurs. Maar toepassing van de afspraken zal onverbiddelijk zijn.”

Ook de zorgverzekeraars zetten blijkens commentaar van ZN-voorzitter André Rouvoet druk op de ketel. De invoering van integrale bekostiging in 2015 mag van de zorgverzekeraars onder geen beding leiden tot hogere kosten. “Zorgverzekeraars zullen niet accepteren dat één en ander via de achterdeur tot hogere kosten leidt, bijvoorbeeld omdat er plotseling btw geheven zou moeten worden”, aldus Rouvoet.

Onduidelijke constructies

Daarnaast moet het ziekenhuis wat de zorgverzekeraars betreft bestuurbaar blijven. Rouvoet: “Dus geen onduidelijke constructies met diffuse verantwoordelijkheden.” De op papier eenvoudigste oplossing is een loondienstverband voor de huidige vrijgevestigde medisch specialisten. De animo hiervoor is echter gering. Om hun fiscaal ondernemerschap te kunnen behouden opteren veel vrijgevestigde specialisten nu voor een gezamenlijke onderneming in de vorm van een ‘medisch specialistisch bedrijf’ (MSB). In dit model moeten de ziekenhuizen medische diensten gaan inkopen bij zulke MSB’s. Het gevaar bestaat dat ziekenhuizen volledig afhankelijk worden van deze MSB’s, terwijl ze wel verantwoordlelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid.

Om de specialisten tot loondienst te verleiden heeft het ministerie van VWS een subsidieregeling opgezet, waarbij ‘overstappers’ honderd duizend euro krijgen ter compensatie van de door hen betaalde goodwill. Om de regeling extra aantrekkelijk te maken heeft het ministerie van Financiën nu besloten dat aanspraak op het transitiefonds niet tot de winst uit onderneming hoeft te worden gerekend en dat ‘overstappers’ derhalve geen inkomstenbelasting over het ontvangen bedrag hoeven te betalen.        

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Johan Luijt

8 oktober 2014

De laatste zinsnede uit bovenstaand artikel is onjuist. De overstappers moeten wel inkomstenbelasting betalen over het ontvangen bedrag. Het voordeel van de regeling is dat niet op het "moment van aanspraak" inkomstenbelasting wordt geheven, maar op het "moment van uitkering". De aanspraak van honderd duizend euro wordt dus niet voor de volle mep belast in 2015, maar geleidelijk in de jaren dat uitkering plaatsvindt van dit bedrag.

Top