ACTUEEL

Catharina schrapt 150 banen

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven schrapt 150 arbeidsplaatsen. Het ziekenhuis verwacht de reductie in formatie via natuurlijk verloop te kunnen realiseren.

Het Catharina Ziekenhuizen laat in een verklaring weten zich met de maatregel klaar te maken voor de toekomst. Net als veel andere ziekenhuizen in Nederland ziet het Catharina zich geconfronteerd met dalende inkomsten door onder meer strenger inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Ook heeft het Catharina Ziekenhuis te maken met een stagnerende groei op de reguliere zorg.

Kwaliteitseisen

Het Catharina Ziekenhuis vervult daarnaast een bijzondere ‘academische’ rol voor de regio, aldus het ziekenhuis. Patiënten met complexe aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker, worden door andere ziekenhuizen in de regio doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis. De kosten voor behandelingen en medicijnen voor de deze groep patiënten stijgen harden dan de inkomsten. Tegelijkertijd stellen overheid en zorgverzekeraars hogere kwaliteitseisen aan de zorg.

De combinatie van stijgende kostendruk en ontbreken van significante groei om de kostenstijging op te vangen, betekent dat om een toekomstbestendig ziekenhuis te kunnen blijven aanvullende besparingen nodig zijn voor een positief resultaat in 2015. De raad van bestuur heeft daarom besloten dat het kostenniveau in 2015 structureel omlaag moet.

Dit zal grotendeels bereikt worden door reductie van materiële kosten. Het ziekenhuis denkt in dit verband aan scherpere inkoop en efficiënter gebruik van materialen. Ook wordt de patiënten-logistiek verbeterd en werkt het ziekenhuis aan herontwerp van zorgprocessen. Daarnaast voorziet het ziekenhuis dat er  vanwege ICT investeringen minder personeel nodig is. Daarmee wordt het personeelsbestand  teruggebracht tot het niveau van twee jaar geleden. Dit betekent een reductie van ongeveer 150 fte.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

19 december 2014

Piet, eens in de 4 à 5 jaar moet door iedere organisatie, dus ook Catharina, weer even de stofkam. Het aantal te reduceren arbeidsplaatsen is dus nog vrij gering.

Top