ACTUEEL

Parkstad en CZ gaan zorgvrager gidsen

Stadsregio Parkstad en zorgverzekeraar CZ gaan nauwer samenwerken om te voorkomen dat mensen door alle veranderingen in de zorg van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat hebben de acht Parkstad-gemeenten en zorgverzekeraar CZ afgesproken in een convenant.

Sinds begin dit jaar is de verantwoordelijkheid voor flink deel van de zorg verschoven. De gemeenten krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een grotere rol op het terrein van begeleiding en dagbesteding. Daarnaast hebben ze nieuwe taken gekregen op het gebied van jeugdhulp. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Door de sterke mate van vergrijzing en krimp kampt Parkstad bovendien met relatief hoge zorgkosten.

Door intensievere samenwerking willen de Parkstad-gemeenten en CZ ervoor zorgen dat mensen die zorg nodig hebben niet de dupe worden van organisatorische veranderingen. “Samen willen we ervoor zorgen dat onze burgers de zorg krijgen die zij nodig hebben”, zegt wethouder Peter van Zutphen. “Ongeacht de veranderingen in het zorglandschap.”

Voor zorgverzekeraar CZ is het toegankelijk houden van goede zorg de drijfveer voor de samenwerking met Parkstad. “Door meer samen te werken, leer je elkaars wereld beter kennen”, zegt wethouder Van Zutphen. “Dan kan je ook veel gemakkelijker  gebruikmaken van elkaars kennis en kunde. En dat levert de burger van Parkstad betere zorg op.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top