ACTUEEL

Zorginstelling betaalde topman 3 ton

De noodlijdende zorginstelling Eleos in Amersfoort betaalde in 2013 ruim drie ton voor interim-topman Gijsbert Buijs. Omdat de arbeidsovereenkomst gesloten is in 2012, heeft Eleos zich aan de Wet normering topinkomens (Wnt) gehouden.

RTL Nieuws meldde dat Eleos zich niet aan de wet had gehouden. Maar volgens de overgangsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken mocht de instelling Buijs meer betalen dan wettelijk toegestaan omdat de overeenkomst is gesloten in 2012 - dus voordat de Wnt inging. Eleos is een relatief kleine zorginstelling, die geestelijke gezondheidszorg op gereformeerde grondslag verleent. Buijs trad aan na het plotselinge vertrek van topman Gerard Honkoop in februari 2013. Honkoop vertrok als gevolg van oplopende verliezen, van ruim één miljoen euro in 2011 tot ruim 3 miljoen in 2012.

Na zijn aantreden schrapte Buijs zestig banen en sloot enkele vestigingen. Ook bereikte hij een financieringsakkoord met de banken en zorgverzekeraars. Hij maakte echter geen einde aan de rode cijfers. In 2013 liep het verlies op tot 6,5 miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening.

Uit de jaarrekening blijkt eveneens dat de zorginstelling Buijs dat jaar ruim 287.800 euro aan 'salaris en toelagen' betaalde. Daarbovenop kwam nog eens ruim 14.000 euro aan onkosten. De totale rekening van zijn diensten komt daarmee op bijna 302.000 euro. Volgens Eleos zitten daar de kosten voor het bemiddelingsbureau BoerCroon bij.

De hoogte van de beloning is opmerkelijk, want sinds januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens van kracht. De wet bepaalt dat bestuurders van (semi-)publieke instellingen die vanaf die datum in dienst treden, maximaal 230.474 euro (inclusief vergoedingen en premies) mogen verdienen. Het beloningsplafond geldt ook voor interim-bestuurders, mits die langer dan zes maanden in dienst zijn. Buijs leidt de instelling al meer dan twee jaar.

Plafond

Eleos-woordvoerster Ellen Schuit verklaart de overschrijding door RTL Nieuws erop te wijzen dat het contract met Buijs nog net aan het einde van 2012 is gesloten. Daardoor geldt het bezoldigingsplafond van de WNT nog niet.

Volgens Schuit is de beloning van Buijs vorig jaar 'op initiatief van BoerCroon' verlaagd tot de WNT-norm. Hoeveel er precies betaald is, wil de zorginstelling niet zeggen. Vanaf dit jaar is Buijs zonder tussenkomst van het bemiddelingsbureau in dienst.

Uit de jaarrekening over 2013 blijkt ten slotte dat Eleos ex-topman Honkoop nog bijna vijf maanden na zijn vertrek heeft doorbetaald. Dat kostte de zorginstelling bijna 68.000 euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top