ACTUEEL

Schippers maakt transparantieslag in de zorg

Schippers maakt transparantieslag in de zorg

Minister Edith Schippers stelt 5 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een programma om de transparantie van de zorg te verbeteren. De informatie aan patiënten over de kwaliteit en de kosten van de zorg moeten worden verbeterd, waardoor de kosten voor de zorg omlaag gaan. Dat maakte de minister op 2 maart 2015 bekend.

De zorg moet voor patiënten veel inzichtelijker worden. Ze moeten eenvoudig te weten kunnen komen waar ze welke kwaliteit kunnen verwachten, welke vragen ze moeten stellen en wat de behandeling gaat kosten.

Doelen

Schippers heeft vier doelen opgesteld die in 2015, het jaar van de transparantie, gehaald moeten worden: 1) Informatie voor patiënten over de kwaliteit van het zorgaanbod komt versneld beschikbaar. 2) Mensen moeten betrouwbare informatie over de zorg makkelijk kunnen terugvinden. Schippers wil dat bereiken door onder meer de website kiesbeter.nl. Daar komt informatie te staan over honderden behandelingen. Daarnaast wil de overheid ook een portaal worden naar andere websites met nuttige en betrouwbare informatie, waarbij www.thuisarts.nl en www.zorgkaartnederland.nl met name genoemd worden. 3) Richtlijn- en indicatorontwikkeling en het begrijpelijk maken ervan krijgt een stevige impuls. Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van het Zorginstituut Nederland) gaat dit aanpakken. 4) De patiënt krijgt vooraf meer inzage in de kosten van een behandeling.

In haar brief aan de Kamer laat Schippers weten dat in de eerste helft van 2015 patiënten de eerste verbeteringen gaan merken in de informatievoorziening over de medisch specialistische zorg. Dat komt doordat de curatieve sector relatief vooroploopt in het verzamelen van gegevens. Later dit jaar volgen de andere sectoren.

Boete

De minister wil zorgaanbieders, sectoren en beroepsgroepen die achterblijven bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit aanpakken. Het Kwaliteitsinstituut gaat de zogenoemde achterblijvers het komende half jaar indentificeren zodat deze partijen daarna een inhaalslag kunnen gaan maken. De NZa ziet toe op correcte aanlevering van de benodigde data. Wordt deze niet geleverd, dan kan de NZa een boete opleggen.

Het transparantieprogramma is opgesteld in samenwerking met de NPCF, de Federatie van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Kwaliteitsinstituut. In totaal bevat het plan met 53 actiepunten. De acties zijn in een overzicht beschikbaar.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 maart 2015

Een pracht beweging!

Niet omdat transparantie doel is, maar omdat hiermee de door patiënten beleefde toegevoegde waarde van zorgverlening aandacht gaat krijgen.

In lean termen is er geen andere reden voor je bestaan als zorgverlener, dus cruciaal om hier je activiteiten op te enten.

tjark reininga

3 maart 2015

te vrezen valt dat de patiënten die hierbij het meeste baat (kunnen) hebben, door deze maatregelen niet worden bereikt. de transparantie die de minister probeert te regelen lijkt namelijk niet zozeer gericht op de zorg als op de administratie.
het komt mij voor dat het verstandiger is in de eerste lijn meer ruimte te scheppen voor het opbouwen van vertrouwensrelaties. tussen de patiënt en de zorgverleners, in de eerste plaats. maar ook tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënt, relaties, mantelzorgers en zorgverleners.
niet onbelangrijk lijkt mij ook het terugbrengen van een meer individuele vertrouwensrelatie tussen de zorgverzekeraar en diens individuele verzekerde (niet alleen wanneer die patiënt is!). en tussen de overheid en de zorgbehoevende burger, die op haar een beroep doet.

Glenn Mitrasing

3 maart 2015

Gaan zorgverzekeraars de contractprijzen publiceren en de kwaliteit die er voor geleverd wordt?

Top