ACTUEEL

PvdA en CDA willen hoorzitting over fusies

De Tweede Kamerleden Lea Bouwmeester (PvdA) en Hanke Bruins Slot (CDA) gaan hun collega-parlementariërs een voorstel doen om een hoorzitting te houden over fusies in de zorg. Hiermee geven zij gehoor aan de oproep van de NPCF om een bijeenkomst te organiseren waar betrokkenen uit de sector kunnen praten over fusies.

Bouwmeester en Bruins Slot gaan donderdag het voorstel doen voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Bouwmeester: "We willen dat er bij fusies een inhoudelijke toets komt, waarbij meer en beter wordt gekeken naar kwaliteit en de positie van de patiënt." Daarmee komen zij tegemoet aan de wens van Wilna Wind, directeur-bestuurder van de NPCF. Volgens haar keurt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te makkelijk fusies van ziekenhuizen en zorginstellingen goed, zonder te kijken naar de belangen van patiënten.

Publieke belangen

Recent stelde Nederlandse Zorgautoriteit al dat bij fusies meer moet worden gekeken naar publieke belangen. Nu leiden fusies er volgens de NZa toe dat de marktmacht van ziekenhuizen groter wordt, waardoor de prijzen stijgen. Kwaliteit speelt nauwelijks een rol.

Omdat de NPCF niet de enige partij in de zorg is die ontevreden is over de huidige fusiepraktijk, stelt Wind voor om onder andere ziekenhuisbestuurders, artsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties met elkaar in gesprek te laten gaan in de Tweede Kamer. Zij kunnen dan samen tot een oplossing komen. Wind pleit niet voor een fusieverbod, maar wel voor "een maatregel die samenwerking waar nodig bevordert en die fusies tegengaat als die in strijd zijn met het patiënten- en consumentenbelang".

1 Reacties

om een reactie achter te laten

paul sloot

21 april 2015

We weten bij (de) reguleringsvraagstukken in een liberaliserende markt (nl en int) zoals in de energiesector, telecom en ziekenhuissector dat voorheen monopoly organisaties proberen te overleven door snel te fuseren. We staan er met zn allen bij te kijken incluis de koepels en wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars , bestuurders en babbelen heel veel. Het patientenbelang wat leidend zou moeten zijn wordt wel met de mond beleden maar doet er in essentie niet toe. Overigens is nut en noodzaak van fusies in het bedrijfsleven ook discutabel: wat we daar zien en zagen is kostenreductie, efficientiemaatregelen, meer burocratie en intern gerichtheid, meer waarde creatie is een taboe.
Een interessante survey is die van Booz Allen eind jaren negentig van de vorige eeuw over zin en onzin van fusies in het internationale bedrijfsleven en de werkelijk teleurstellende effecten.

Top