HRM

'Burenhulp zit professionele zorg in de weg'

Ouderen zijn bang dat vrijwillige burenhulp ten koste zal gaan van professionele zorg. Dat constateert Plus Magazine op basis van een enquête onder 1300 vijftigplussers. Twee derde van hen is bang om met regelmatige burenhulp onbedoeld de aanspraak op huishoudelijke hulp via de gemeente te verliezen.

Toch is de animo om hulp te verlenen aan buren groot onder  ouderen, aldus Plus Magazine. Dertien procent van de ondervraagden verleende het  afgelopen jaar mantelzorg aan een buur. Ze kookten, reden naar de dokter of het ziekenhuis, deden de administratie of verleenden acute noodhulp. Bijna de helft (49 procent) van de ondervraagde vijftigplussers kan zich voorstellen in geval van nood de buren te helpen met zorgtaken.

Vrije keuze

Wel hechten bijna alle ondervraagden (97 procent) er aan dat burenhulp een vrije keuze is. Het mag geen verplichting worden. Mantelzorg voor de buren mag ook geen dagtaak dan wel nachtwerk worden. Acht van de tien Pluslezers vinden daarnaast dat de eigen gezondheid er niet onder mag lijden. Ruim negen van de tien (92 procent) hechten er aan dat de buur het eigen netwerk ook inschakelt.

Veel ouderen zijn er blijkens de Plus-enquête beducht voor om door regelmatige burenhulp de aanspraak op reguliere zorg te verliezen. De gemeente beoordeelt een aanvraag voor huishoudelijke hulp aan de hand van een zogenaamd 'keukentafelgesprek'. Als in dat gesprek aan de orde komt dat de buren bijspringen, zou dat een afwijzing van professionele zorg kunnen bewerkstelligen, zo vrezen veel ouderen.  Om burenhulp te stimuleren wil de overheid hun positie verbeteren.  Zo komen buren die voor elkaar zorgen vanaf 1 juli in aanmerking voor zorgverlof bij hun werkgever.

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden?  Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes. Op 12 juni organiseert Skipr het congres "Transitie is nog lang geen transformatie"

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top