HRM

VHMZ gaat zelfstandig verder

De Vereniging Hoger Management in de Zorg (VHMZ) maakt zich los van de vereniging van bestuurders in de zorg NVZD. De nieuwe organisatie wil niet langer alleen een springplank zijn voor een bestuurlijke functie, maar wil zich omvormen tot een breed kennis- en ontwikkelingsplatform voor alle topmanagers in het tweede echelon.

De koerswijziging staat beschreven in het nieuwe visiedocument ‘Top in je (loop)baan’. Naast het opzetten van een kennisplatform over leiding geven in de zorg wil de VHMZ een breed netwerk creëren waarbinnen topmanagers elkaar kunnen ontmoeten en zich professioneel kunnen ontwikkelen.

Om dat te bereiken wil de VHMZ uitgroeien tot een brede, zelfstandige vereniging voor topmanagers in de zorg, los van de NVZD, aan wie zij sinds haar oprichting in 2006 verbonden is. Dit jaar worden de beide organisaties ontvlochten, zodat de VHMZ op 1 januari volgend jaar zelfstandig verder kan. De twee verenigingen zetten zich wel in voor behoud van waardevolle samenwerking.

Brede vereniging

Met de verzelfstandiging komt het lidmaatschap van de VHMZ open te staan voor alle topmanagers in het tweede echelon, en wordt de voorwaarde losgelaten dat leden voorgedragen moeten worden door hun bestuurders. Ook neemt de vereniging afscheid van de oprichtingsgedachte dat zij vooral een springplank is voor aankomend bestuurders. De VHMZ zal hiermee haar positie als brede, zelfstandige vereniging voor topmanagers in de zorg versterken.

Ook gaat de vereniging actief op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met verenigingen en organisaties die zich met (top)management bezig houden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top