Finance

Overname Eleos niet meer 'noodzakelijk'

Zorgorganisatie Eleos heeft over 2014 zwarte cijfers geschreven. Er werd afgelopen jaar een positief resultaat behaald van ruim zes ton. Door de goede resultaten is een overname van de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg niet meer noodzakelijk.

"Naast het positieve resultaat zijn er een nog een aantal goede voorzieningen getroffen", aldus interim-bestuurder Gijsbert Buijs, "en ook in 2015 draaien we een goed jaar." Daardoor is de overname die in mei 2014 nog als onontkoombaar werd gezien door de destijds opgerichte crisisteam en de raad van toezicht, nu niet meer acuut nodig.

Continuïteit

Eleos behaalde over 2012 en 2013 een gecombineerd negatief resultaat van een kleine tien miljoen euro. Als gevolg daarvan heeft de organisatie nog altijd een negatief eigen vermogen van zo'n 6,5 miljoen euro. Nadat Eleos in 2013 in moeilijkheden kwam, zijn door de bank, zorgverzekeraars en gemeenten voldoende garanties afgegeven, in de vorm van inkoopafspraken het beschikbaarstellen van een kredietfaciliteit, om het voor 2015 voor Eleos mogelijk te maken zorg te blijven leveren.

Toch blijft een overname nog wel wenselijk, laat Buijs weten. "Onze financiele ratio's zijn dusdanig dat ze nog wel een potentieel risico vormen. Zeker nu de geestelijke gezondheidszorg ook onder druk staat. Er wordt als gevolg van veranderend beleid natuurlijk steeds minder doorverwezen naar instellingen als de onze. Er zijn op dit moment gesprekken over een samenwerking gaande, maar ik kan niet vertellen met wie", laat Buijs weten. Eind september wordt waarschijnlijk bekend of Eleos zelfstandig blijft of dat ze een samenwerking aangaan met een andere organisatie.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top