ACTUEEL

Wachtlijst jeugd-ggz groeit

Kinderen met psychische problemen moeten steeds langer wachten op hulp. Twintig procent van de zorgaanbieders heeft nu al langere wachtlijsten dan vorig jaar en twee derde verwacht dat de wachtlijsten het komende halfjaar groeien.

Eén en ander blijkt uit de tweede monitor voortgang Jeugdwet 2015 van GGZ Nederland. Om de problemen het hoofd te bieden pleit GGZ Nederland pleit voor (boven)regionale coördinatie voor de inkoop van jeugd-ggz. Dergelijke samenwerking tussen gemeenten en regio’s kan wachtlijsten en opnamestops tegengaan, zo denkt GGZ Nederland. Deze samenwerking kan bovendien bijdragen aan het behoud van kennis in de ggz. GGZ Nederland pleit voor afspraken, zodat gemeenten mensen op een wachtlijst zo goed mogelijk kunnen bemiddelen naar een andere zorgaanbieder.  

Productiegrenzen

Uit de landelijke monitor onder 27 instellingen voor jeugd-ggz komen verschillende knelpunten naar voren. 67 Procent van de aanbieders verwacht in de tweede helft van 2015 wachtlijsten, omdat zij over de productiegrenzen van de gemeente heen gaan. Eén derde van de instellingen signaleert nu al wachtlijsten voor een eerste gesprek met het wijkteam en de helft ervaart ook knelpunten nadat cliënten naar de ggz zijn doorverwezen.

Een hiermee samenhangend probleem is de onbekendheid van wijkteams met jeugd-ggz. Uit de monitor blijkt dat waar ggz-aanbieders actief betrokken worden bij de wijkteams een betere toeleiding naar de jeugd-ggz plaatsvindt. Dit verdient daarom op grote schaal navolging, vindt GGZ Nederland.

Achterstand

Twee derde van de instellingen voor jeugd-ggz ervaart een grote achterstand bij facturatie. Omdat zij te maken hebben met verschillende gemeenten, die elk hun eigen eisen stellen, kampen de zorgaanbieders met veel variatie in administratieve processen. GGZ Nederland pleit daarom voor een snelle uniformering en het gebruik van standaarden om te voorkomen dat de druk op de administratie ten koste gaat van de zorg.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top