Finance

Vier miljoen beschikbaarheidsgeld voor Gemini

Vier miljoen beschikbaarheidsgeld voor Gemini

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het Gemini Ziekenhuis de beschikbaarheidsgelden voor acute verloskunde en spoedeisende zorg alsnog toegekend. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 4,2 miljoen euro over de jaren 2013 en 2014.

Met de toekenning komt de NZa terug op het eerdere afwijzingsbesluit van oktober 2014. Gelet op de gunstige uitkomst dient het Gemini deze maand nog een verzoek in voor 2015. De toekenning komt het Gemini goed van pas, gezien de slechte jaarcijfers over 2014. Uit het eind mei gedeponeerde jaarverslag blijkt dat het ziekenhuis 2014 afsloot met een negatief resultaat van ruim zes miljoen euro. Het Helderse ziekenhuis sloot 2013 met een vergelijkbaar negatief resultaat af.

“We zijn blij met dit nieuwe inzicht van de NZa”, aldus de raad van bestuur in een korte verklaring. “De NZa erkent hiermee de bijzondere status van ziekenhuizen in regio’s zoals Noord Holland Noord. De toekenning van de beschikbaarheidsgelden is een belangrijk besluit voor de hele regio. Nu de kosten voor acute verloskunde en spoedeisende zorg worden vergoed, staat de bijzondere status van de  ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland niet meer ter discussie! De toekenning van beschikbaarheidsgelden helpt om de acute verloskunde en spoedeisende zorg beschikbaar te houden.”

Bezwaar

De MCA Gemini Groep had bezwaar aangetekend tegen de oorspronkelijke afwijzing. Zorgverzekeraar VGZ kwam het ziekenhuis in 2014 te hulp na de afwijzing van de  NZa. De afwijzing was daarnaast voor het CDA reden Kamervragen aan de minister te stellen. De Christen Unie maakte daarnaast een werkbezoek aan het Gemini Ziekenhuis.  De minister heeft daarop recent haar beleid aangepast en de NZa een aanwijzing gegeven waardoor nu ook het Gemini Ziekenhuis in aanmerking komt voor beschikbaarheidsgelden. Ook het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen kreeg onlangs na een eerdere afwijzing ettelijke miljoenen aan beschikbaarheidsbijdragen.

Compensatieregeling

De overheid stelt dat iedere inwoner binnen 45 minuten toegang moet kunnen hebben tot acute zorg. Inwoners van de kop van Noord-Holland zijn hiervoor aangewezen op het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. Vanwege de beperkte omvang van het verzorgingsgebied zijn de opbrengsten van deze voorzieningen fors lager dan de kosten. Om ziekenhuizen als het Gemini te compenseren heeft het ministerie van VWS aangegeven dat hiervoor een regeling moet zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top