Finance

'Schippers verantwoordelijk voor financiële schade Erasmus'

'Schippers verantwoordelijk voor financiële schade Erasmus'

Minister Schippers kan verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft ondervonden, toen zij een toezegde investering van 100 miljoen euro introk. Dat schrijft juridisch adviesbureau NautaDutilh in een bindend advies, dat door het Erasmus MC en het ministerie van Volksgezondheid is aangevraagd.

De toezegging werd in 2009 gedaan door Schippers' voorganger Ab Klink. De investering van 100 miljoen euro was bedoeld voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Daarnaast zegde Klink ook toe dat hij de Nederlandse Zorgautoriteit zou vragen om de regels voor afbouw van kapitaallasten voor het ziekenhuis aan te passen. De bemoeienis van Klink met de NZa leidde tot het onderzoek van de onafhankelijke commissie Borstlap in 2014. Als gevolg daarvan werd de rolverdeling tussen de zorgautoriteit en het ministerie herzien.

Onrechtmatige daad

In hoeverre het Erasmus MC hiervan financiële schade heeft ondervonden moet nog worden vastgesteld. Het ministerie en het ziekenhuis hebben NautaDutilh gevraagd om een bindend advies te geven over de toekenning en hoogte van een schadevergoeding wegens het niet gestand doen van de toezeggingen. In een eerste rapportage schetst het adviesbureau hiervoor ook het juridische kader. In een tweede fase zal vervolgens, indien VWS en het Erasmus MC daarmee instemmen, een feitenonderzoek worden verricht dat zal uitmonden in een bindend advies.

NautaDutilh kwalificeert het niet gestand doen van de toezeggingen door de minister als een onrechtmatige daad, die leidt tot schadeplichtigheid van de minister.

Eigen schuld

Bij het vaststellen van de daadwerkelijke schade die het Erasmus heeft ondervonden betrekt NautaDutilh het accountantsbureau Deloitte. “Van belang hierbij is mede dat het EMC heeft gehandeld op basis van gewekt vertrouwen en heeft geïnvesteerd terwijl zij zonder de toezeggingen niet of op andere wijze zou hebben geïnvesteerd (het dispositievereiste)”, schrijft NautaDutilh.

Als uit het onderzoek zou blijken dat tevens sprake was van een zekere mate van eigen verantwoordelijkheid van het Erasmus MC, kan dat aanleiding zijn de hoogte van de schadevergoeding bij te stellen.

Staatssteun

Minister Schippers trok de toezegging aan het Erasmus in, mede omdat deze niet in overeenstemming zou zijn met staatssteunregels. Deze staatssteunregels hoeven echter het toekennen van een schadevergoeding niet in de weg te staan, zo oordeelt NautaDutilh, "mits die wordt vastgesteld op basis van strikte toepassing het Nederlandse aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, en mits de hoogte van de toe te kennen schade niet leidt tot overcompensatie".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top