ACTUEEL

ACM onderzoekt overname Mediq door Brocacef

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten dat de voorgenomen overname van de apotheken en groothandelsactiviteiten van Mediq door Brocacef nader onderzocht moet worden. Brocacef mag intussen geen onderdelen van Mediq niet overnemen.

Brocacef en Mediq hebben een groot aantal eigendomsapotheken en gelieerde apotheken (franchisenemers en partners) in Nederland. Daarnaast heeft zowel Brocacef als Mediq een groothandel die farmaceutische producten, waaronder geneesmiddelen, levert aan apotheken, ziekenhuizen en zorginstellingen. Door de concentratie krijgt Brocacef zowel op de detailhandelsmarkt voor openbare apotheken als op de groothandelsmarkt voor levering van farmaceutische producten aan ziekenhuizen mogelijk een sterke positie.

ACM laat weten: "Uit het onderzoek dat ACM tot nu toe heeft uitgevoerd, blijkt dat er een groot aantal gemeenten in Nederland is waar apotheken van Brocacef en/of Mediq na de voorgenomen concentratie een dusdanige positie krijgen dat de concurrentie mogelijk significant kan worden beperkt." In deze gebieden leidt de overname misschien tot minder keuze voor de consument, omdat die volgens ACM beperkt bereid is om verder te reizen naar een alternatieve apotheek. "Apotheken van Brocacef zouden als gevolg van minder lokale concurrentiedruk mogelijk minder prikkels krijgen om de kwaliteit van hun dienstverlening hoog te houden."

Meer betalen

Daarbij ziet ACM een risico dat door de concentratie zorgverzekeraars niet meer om de apotheekketen van Brocacef heen kunnen bij het afsluiten van contracten voor de inkoop van apotheekzorg. Dit kan ertoe leiden dat zorgverzekeraars en daardoor ook de consument meer moeten gaan betalen.

Als gevolg van het besluit van ACM zal Brocacef een vergunning bij ACM moeten aanvragen voor de totstandbrenging van de overname. Nadat de vergunningaanvraag is ontvangen, heeft ACM dertien weken de tijd voor haar vervolgonderzoek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top