ACTUEEL

Baanbehoud door thuishulpsubsidie blijft achter

Baanbehoud door thuishulpsubsidie blijft achter

De subsidieregeling voor de huishoudelijke hulp levert naar verwachting vierduizend tot twaalfduizend minder banen op dan voorzien. In plaats van de door minister Asscher voorspelde 19 duizend banen, behouden dit jaar zeven tot maximaal 15 duizend werknemers hun baan dankzij de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

Eén en ander blijkt uit de tweede kwartaalmeting HHT die is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Kiwa Carity en kennis- en dienstencentrum voor de publieke sector CAOP. De monitor inventariseert periodiek hoe ver gemeenten zijn met het implementeren van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) en in hoeverre de HHT resulteert in werkgelegenheid. Tijdens deze meting hebben 148 gemeenten vragenlijsten ingevuld over eigen activiteiten, 87 gemeenten zijn beoordeeld door aanbieders.

De bevindingen van de rapporteurs komen voor een deel overeen met een eerdere peiling die branchevereniging ActiZ begin dit jaar onder de eigen leden uitvoerde. ActiZ constateerde dat de HHT nog niet werkte zoals gewenst en riep de gemeenten op om door te pakken. Blijkens de tweede kwartaalmeting hebben gemeenten hier tot op zekere hoogte gehoor aan gegeven. Volgens de rapporteurs hebben gemeenten "flinke progressie" geboekt met de implementatie van de HHT-plannen. In veruit de meeste gemeenten is de HHT nu deels of volledig operationeel. Tijdens de eerste kwartaalmeting gold dit voor de helft van de gemeenten. De achterblijvers voeren als voornaamste reden voor de vertraging aan er nog geen functionerend systeem voor de administratieve verwerking beschikbaar is.

Ondanks de bredere uitrol valt het feitelijke aantal HHT-uren vooralsnog zo’n 10 procent lager uit dan verwacht. De rapporteurswijzen in dit verband op de trage start in sommige gemeenten. Een deel heeft de  HHT-gelden een half jaar na toekenning nog niet of net beschikbaar voor de cliënten en mantelzorgers. Een late start heeft logischerwijs invloed op de voor dit jaar beoogde effecten.

Hoge eigen bijdrage

Daarnaast blijkt dat de vraag naar HHT achterblijft. Als één van de mogelijke oorzaken van de achterblijvende vraag naar HHT noemen de rapporteurs de hoogte van de eigen bijdrage, iets waar ook ActiZ voor in februari voor waarschuwde. Die lag met tien tot twaalf euro vijftig aanvankelijk in de buurt van het tarief van particuliere hulp. Veel gemeenten hebben inmiddels het uurtarief uit de HHT opgeschroefd, met een lagere eigen bijdrage als gevolg. In veel gemeenten is deze gedaald tot vijf euro. Ook vergroten gemeenten het aantal doelgroepen voor wie de HHT beschikbaar is of ze hebben het maximumaantal uren verhoogd.

De rapporteurs wijzen er ook op dat niet alle gemeenten goed inzicht hadden in de doelgroepen. Ook communicatie over de beschikbaarheid van HHT is soms nog een knelpunt.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top