ACTUEEL

Gemiddeld vijf zelfdodingen per dag

Vorig jaar hebben 1835 inwoners van Nederland een eind aan hun leven gemaakt. Dat is gemiddeld vijf per dag. Toch is in 2014 voor het eerst sinds jaren het aantal zelfdodingen niet gestegen, maar juist iets gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag werden bekendgemaakt.

Van 2007 tot 2013 steeg jaarlijks het aantal zelfdodingen. In 2013 stond het aantal zelfmoorden op een recordhoogte. Toen maakten nog 1854 mensen een einde aan hun leven.

Vrouwen

Vergeleken met 2013 waren er vorig jaar iets minder zelfdodingen onder mannen, en nam het aantal zelfdodingen onder vrouwen iets toe. Bijna zes op de tien zelfdodingen werd gepleegd door mensen tussen de 40 en 65 jaar.

De meerderheid van het totaal aantal zelfdodingen wordt door mannen gepleegd. Het aantal mannen dat zich zelf vorig jaar van het leven beroofde, is ongeveer twee keer zo groot als het aantal vrouwen. Op honderdduizend inwoners beroofden vorig jaar gemiddeld 14,9 mannen zich van het leven. Ruim de helft van hen deed dit door ophanging. Bij de vrouwen koos 37 procent voor deze manier. Daarnaast nam een derde een overdosis medicijnen. Bijna een op de tien zelfdodingen vond plaats op het spoor.

Groningen

In de provincie Groningen is het aantal zelfdodingen het hoogst. Ook in de andere noordelijke provincies ligt het cijfer hoger dan het landelijk gemiddelde van 10,4. In Flevoland en Utrecht waren de minste zelfdodingen met iets minder dan negen per honderdduizend inwoners. Van de vier grootste gemeenten in Nederland is alleen in Amsterdam het zelfdodingscijfer ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Willem van den Berg

10 september 2015

Het gemis in de keten van toeleiders naar 112 en hulpverlenende instanties als 113online, is het totale gebrek aan kennis bij de bevolking in het algemeen. Door het taboe wendt iedereen het hoofd af, totdat..... . In het algemeen weet men niet de signalen van suïcidaliteit te herkennen. En al helemaal niet wat op dat moment te doen. Op de site van suicidepreventievoorkerken.nl staan enkele schema's die men in één oogopslag kan raadplegen. Wat te doen bij suïcidale fase 1 of bij fase 5 en daar tussen in. Als iedere Nederlander, die heeft leren reanimeren totdat de ambulance er is, ook eenvoudige kennis heeft hoe te reageren en te handelen bij suïcidale, dan kan het aantal suïcides veel lager zijn in NL. Dit mist bij alle gatekeepertrainingen en bij de bevolking in het algemeen. ca 25% van de suïcidanten is nooit in verband met suïcidaliteit bij hulpverleners geweest. ca 95% van de suïcidanten geeft signalen (schreeuw om hulp) af maar wordt niet of zelden opgemerkt.

Willem van den Berg, Suicidepreventievoorkerken.nl , Heerenveen.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

11 september 2015

Willem,
Je betoog spreekt mij aan, maar die schema's vind ik niet op de website. Misschien ook de link direct naar de schema's?

Lyna Polikar

12 september 2015

Rekening houdend met het aantal inwoners, is het aantal zelfdodingen in Amsterdam niet meer hoger dan voor Nederland als geheel. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2014 87 Amsterdammers door zelfdoding om het leven kwamen, in Nederland waren dit er 1.835.

Per 100.000 inwoners is het sterftecijfer met 10,7 in Amsterdam nagenoeg gelijk aan dat van 10,9 in Nederland als geheel. Toen de GGD in 2011 met haar suïcidepreventieprogramma begon, lag dit cijfer met 13,5 per 100.000 inwoners nog 37% hoger dan het nationale cijfer (9,9 per 100.000 inwoners). Toen ging het om 106 sterfgevallen in Amsterdam en 1.647 in Nederland als geheel.

Of deze tendens het gevolg is van het preventieprogramma dat draait in Amsterdam is niet zeker. Wel zijn de bevindingen opmerkelijk, omdat zelfdoding vaker voorkomt in sterk verstedelijkte gebieden en de trend in Amsterdam ingaat tegen de stijging van landelijke cijfers in de afgelopen jaren. Een stijging die vaak toegeschreven wordt aan de economische crisis. Overigens was volgens het CBS het aantal zelfdodingen in Nederland in 2014 met 1835 nagenoeg gelijk aan dat van 2013 (1853). http://www.ggd.amsterdam.nl/nieuwsoverzicht/donderdag-10-oktober/

Top