HRM

Vereniging gaat richtlijnen tandartsen opstellen

De twee beroepsgroepen in de mondzorg hebben besloten dat er een richtlijnenvereniging gaat komen. De Nederlandse Vereniging Praktijkstandaarden Mondzorg (NVPM) gaat evidence based richtlijnen borgen en draagvlak daarvoor vergroten.

Het Nederlands Tandartsenblad bericht op 20 oktober over het besluit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

Haalbaar

Richtlijnen zijn noodzakelijk voor kwaliteit en transparantie van de zorg. Alleen: ze moeten haalbaar zijn. Praktische toepasbaarheid is daarvoor essentieel. Maar de richtlijnen moeten ook breed worden gedragen binnen de beroepsgroep. De NVPM zal daarom gaan bestaan uit individuele tandartsen, die bepalen welke richtlijnen worden ontwikkeld en geautoriseerd.

Wetenschappelijk

Het gaat niet alleen om medisch tandheelkundig handelen, maar ook om richtlijnen met betrekking op praktijkuitvoering. Het brede programma wordt opgesteld in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top