ACTUEEL

'Gemopper over te weinig zorgbudget van alle tijden'

De zorgen van veel wethouders over te krappe budgetten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg, deelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) niet. "De discussie of er geld genoeg is voor de zorg is van alle tijden en zal van alle tijden zijn."

Dat zegt Van Rijn in een interview in Binnenlands Bestuur.

Van Rijn zegt te snappen dat de decentralisatie met meer geld erbij makkelijker zal zijn. "Tegelijkertijd willen we met elkaar de zorg ook in de toekomst betaalbaar houden en proberen we die zo goed mogelijk te organiseren." In het gesprek met Binnenlands Bestuur kijkt Van Rijn terug op de eerste tien maanden van de decentralisaties van de Wmo en Jeugdzorg. "Ik snap best dat in deze fase van de strijd wethouders daar enorm mee worstelen. We moeten met elkaar de tijd nemen om te kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. Als we er in slagen om preventiever – aan de voorkant – te werken, dan kunnen we aan de achterkant kosten besparen en zijn we nog beter voor de mensen bezig ook.'

De vermindering van administratieve lasten is volgens Van Rijn één van de belangrijke uitdagingen voor 2016. De lasten zijn volgens hem eerder toegenomen omdat iedereen zijn eigen contractvoorwaarden en zijn eigen manier van registratie en toezicht heeft. Het afschaffen van centrale indicaties en het bieden van meer ruimte aan lokaal maatwerk zouden 'op den duur' tot minder administratieve lasten moeten leiden. "Daarom zijn we bij de wijkverpleging aan het kijken of we de bekostiging zodanig kunnen aanpassen dat de professionals meer ruimte hebben en minder hoeven te registreren. Ik wil dat dit ook wordt geregeld in de contractvorming tussen gemeenten en aanbieders."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

6 november 2015

'Gemopper over te weinig zorgbudget van alle tijden': In een marktgerichte economisch ingestelde samenleving hebben we er een hekel aan om geld uit te geven aan groepen die financieël niets (meer) inbrengen. Het zou gewoon een vaststaand gegeven moeten zijn dat we dat wel gewoon doen. Het is niet fijn om als oudere of gehandicapte als probleem gezien te worden door politiek en maatschappij.

V. Valk

8 november 2015

Beste mevrouw, om mij heen zie ik mantelzorgers letterlijk omvallen en de rest houdt zich staande met het laatste beetje energie wat rest. U vergeet dat u als u aan de voorkant bezuinigt, er aan de achterkant meer bij komt. Inmiddels ben ik verwezen naar de poli interne geneeskunde en cardiologie i.v.m. hartklachten en een bloeddruk die zelfs met een lading pillen niet meer te controleren is. Ik ben mantelzorger!

Top