ACTUEEL

'Hoge regeldruk apotheken moet lager'

'De gemiddelde regeldruk bij apotheken is met 28 procent van de praktijkkosten ‘bijzonder hoog’. Deze kan en moet dalen, zodat apotheken meer tijd hebben voor zorg aan hun patiënten. Dit concluderen KNMP, ASKA, NVPF en LHV Apotheekhoudende Afdeling.

In opdracht van de belangenorganisaties voor apothekers heeft SIRA Consulting de regeldruk bij apotheken onderzocht. De knelpunten die naar voren komen zijn bijvoorbeeld de frequentie van veranderingen in regels en het wisselende beleid voor machtigingen en formulieren. Ook de Opiumwet leidt tot onnodige registraties en verplichtingen, zoals recepten die met onuitwisbare inkt moeten zijn geschreven.

Het vereenvoudigen en harmoniseren van beleid rondom machtigingen en formulieren, eenduidige informatie verstrekken aan patiënten en een regeldruktoets uitvoeren bij nieuw beleid en regelgeving zijn belangrijke oplossingsrichtingen. De belangenorganisaties gaan met elkaar een actieplan opstellen om de regeldruk terug te brengen. Ook Zorgverzekeraars Nederland, het Adviescollege Toetsing Regeldruk en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, werken ook mee aan dit project.

Het roer moet om

Om tot dit actieplan te komen hebben apotheken uit de praktijk 25 concrete knelpunten en 65 oplossingsrichtingen aangedragen in de rapportage 'Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden'. De onderwerpen sluiten volgens de betrokkenen goed aan bij het gedachtegoed van Het roer moet om, de beweging die in de huisartsenzorg is ontstaan en een vervolg krijgt bij apotheken. Het ministerie van VWS heeft medewerking toegezegd bij het faciliteren van het gefaseerde actieplan en zal ook de relevante toezichthouders daarbij betrekken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top