ACTUEEL

'Strijd rond regeldruk is gevecht tegen bierkaai'

De overdaad aan visitaties, registraties en andere checks waarmee ziekenhuizen te maken hebben, is een “symptoom van georganiseerd wantrouwen en van het vermoeden dat organisaties en haar professionals slechts met regels en controles in toom te houden zijn”. Dit schrijft Wim van Harten, lid van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), in een blog op Skipr.nl.

Hij wijst erop dat ook in een dichtgeregelde, doorgeregisteerde organisatie echt wel dingen mis gaan. Van Harten schrijft dat hij tot voor enkele jaren geleden dacht "het dolgedraaide systeem van registratie en controle nog enigszins buiten de deur te kunnen houden en te zorgen dat onze dokters en verpleegkundigen zich vooral met patiëntenzorg kunnen bezighouden. Inmiddels is het vechten tegen de bierkaai. Als individuele aanbieder medewerking weigeren geeft ontzettend veel gedoe."

Het Antoni van Leeuwenhoek onderging volgens hem in de afgelopen twaalf maanden onder meer zes inspecties van de overheid, zes visitaties van medisch specialistische opleidingen en vier kwaliteitsaudits waaronder voor hygiëne en stamceltransplantaties. Verder moest het ziekenhuis meer dan honderd extra interne registratiechecks doen "om de Nederlandse Zorgautoriteit, accountant en verzekeraars gerust te stellen over onze interne administratie en daaruit voortkomende facturen". Het ziekenhuis werd, in de woorden van Van Harten, bij de laatste accountantscontrole behandeld "alsof de grootste zorgfraude vermoed werd en wij financieel op omvallen staan". En dat voor een ziekenhuis dat volgens hem onder meer goed scoort op patiënttevredenheid en hoge overlevingscijfers heeft.

Het tij keren

Ieder incident in de zorg is er één teveel, erkent Van Harten, en er valt nog het nodige te verbeteren. Wel maakt hij bezwaar tegen de roep om maatregelen als er ergens iets mis gaat, in de hoop alle toekomstige incidenten te voorkomen. Van Harten doet voorstellen om het tij te keren. Volgens hem moet goed gedrag worden beloond en moet de ruimte voor professionele verantwoordelijkheid het winnen van de controledrift. Enkele voorstellen: registraties moeten alleen starten als deze voor de patiënt zelf iets betekenen; schaf bij elke nieuwe registratie, twee oude registraties af; geef een commissie van in de praktijk werkende verpleegkundigen, huisartsen, specialisten (bijna) vetorecht bij voor hen nieuwe administratieve regels.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

19 november 2015

Niet vechten tegen de bierkaai!

Heruitvinden vanuit een nieuw vertrekpunt, dan kan de rest gesnoeid.

Dat vertrekpunt legt ook Jacobine Geel in haar boodschap prachtig uit: kies als vertrekpunt wat de mens zelf zou willen.

Lean heeft daarop een prachtig vervolg: bekijk elke handeling de je doet in termen of deze bijdraagt aan dat vertrekpunt. Zo niet, dan is het verspilling. Dus ook elke administratieve handeling die niet direct bijdraagt aan wat de mens wil en nodig heeft is verspilling. Bedenk dan hoe je die handeling kunt beperken of vermijden. En als het dan inderdaad weer gaat om controle van vertrouwen: zet daar een streep door.

Top