Finance

Verzekeraar en ziekenhuis vinden elkaar moeilijk op prijs

Verzekeraar en ziekenhuis vinden elkaar moeilijk op prijs

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen komen dit jaar moeilijk tot zaken. Ook volgend jaar zullen prijsafspraken naar verwachting langzaam tot stand komen. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de marktscan ‘Medisch-specialistische zorg 2015’.

Volgens de NZa komen de prijsafspraken over behandeltrajecten, ofwel de diagnose-behandelcombinaties (dbc's) dit jaar langzamer tot stand dan voorheen. Als reden noemt de NZa opmerkelijk genoeg de verkorting van de maximale doorlooptijd. Sinds 1 januari 2015 is deze bekort van maximaal 365 dagen naar maximaal 120 dagen. Hierdoor verandert het zorgpakket, aldus de NZa, en daarmee ook het tarief.

Ook in 2016 zal het rekenen in nieuwe tijdseenheden de onderhandelingen nog kunnen vertragen, zo verwacht de NZa. Toch is de kortere doorlooptijd van behandeltrajecten wat de NZa betreft niet voor niets: “Dit geeft ziekenhuizen en zorgverzekeraars eerder zicht op hun financiën. Bovendien kunnen patiënten eerder hun ziekenhuisnota ontvangen en controleren.”

Wachtlijsten groeien

De NZa constateert daarnaast dat de uitgaven aan medisch-specialistische behandelingen door ziekenhuizen en revalidatie-instellingen in 2014 minder sterk gestegen is dan de jaren ervoor. Tussen 2010 en 2012 stegen de uitgaven aan medisch-specialistische zorg met ruim drie procent per jaar. In 2014 groeiden de uitgaven minder hard, met iets meer dan een half procent. Of hier sprake is van een trend moet nog blijken uit de cijfers van 2015 en 2016. Zichtbaar is nu al wel dat het aantal lichtere behandelingen afneemt in de ziekenhuizen. Die daling kan wijzen op een verschuiving van deze behandelingen naar bijvoorbeeld de huisarts.

Daarnaast valt op dat opnieuw bij zeven specialismen de wachttijden voor een eerste polikliniekbezoek langer zijn dan de norm van vier weken. Het gaat om oogheelkunde, allergologie en maag- darm- en leverziekten. De NZa gaat in gesprek met de zorgverzekeraars over de oorzaken van deze wachttijden en eventuele stappen die gezet moeten worden. Bij alle specialismen zijn de gemiddelde wachttijden voor diagnostiek en voor een (poliklinische) behandeling binnen de normen van respectievelijk vier en zeven weken. Uitzonderingen zijn de wachttijden voor een borstverkleining en buikwandcorrectie, die zijn langer. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top