HRM

Altrecht snijdt in formatie

Altrecht gaat komend jaar snijden in het personeelsbestand. De ggz-aanbieder in Utrecht verwacht circa 150 formatie-eenheden te moeten schrappen.

Altrecht ziet zich tot de maatregel genoopt door meerdere ontwikkelingen in de ggz. Om te beginnen worden steeds meer mensen met lichtere psychiatrische problemen behandeld door de huisarts en zijn of haar praktijkondersteuner of in de basis-ggz. Voor Altrecht betekent dit minder patiënten.

Die terugloop wordt versterkt door de tendens om mensen met een psychiatrische ziekte zoveel mogelijk thuis te behandelen. Daarmee daalt de behoefte aan intramurale capaciteit. Om financieel gezond te blijven gaat Altrecht in 2016 de kosten omlaag brengen.  

Onzeker

“Dat de bezuinigingen gepaard gaan met een besparing op personele kosten is helder, maar hoeveel fte er komt te vervallen is nog niet zeker”, laat Altrecht weten. “We schatten in dat het om 150 fte zou kunnen gaan. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre een en ander opgevangen kan worden door natuurlijk verloop. Dat is allemaal afhankelijk van de verdere uitwerking van de plannen door de verschillende eenheden.”

Altrecht zegt de onzekerheid voor werknemers zoveel mogelijk te willen beperken. In totaal werken er bij Altrecht 2500 mensen, samen goed voor 2000 fte.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top